PETYCJA MIESZKAŃCÓW ŁODZI W SPRAWIE KONIECZNOŚCI UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU G-42

Do:
Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź


Małgorzata Kasprowicz,
Dyrektor Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź


Maciej Rakowski
Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Do wiadomości:
Rada Osiedla Ruda w Łodzi ul. Zjednoczenia 1a, 93-402 Łódź

 

 

Szanowni Państwo,

my, niżej podpisani mieszkańcy Łodzi, wzywamy do natychmiastowego podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia i niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów naszego osiedla znajdujących się w obrębie G-42.51505996_351889605539431_5834473713088593920_n.jpgNa terenach, dla których wnioskujemy o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, od lat 70-tych dominuje klimat architektury mieszkaniowej jednorodzinnej. W otulinie lasu Popioły obok starych domów powstają budynki o bardziej nowoczesnej architekturze. Jednak z niepokojem śledzimy coraz częstsze przypadki chaotycznego wtłaczania w ten krajobraz obszernych blokowisk (jak przy ul. Tabelowej czy Ustronnej), które nijak mają się do zastanej architektury lokalnej.
Proces ten postępuje od dłuższego czasu, jednak powodem złożenia niniejszej petycji są dochodzące do mieszkańców szokujące informacje o kolejnych planowanych w tym obszarze inwestycach, które bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjmą formę niepożądaną dla mieszkańców sąsiednich terenów oraz będą miały zgubny wpływ na środowisko naturalne (odnosimy się tu szczególnie do decyzji środowiskowej Wydziału Ochrony Środowiska UML Nr 70/U/2018 z dnia 12-12-2018, której autor w nonszalancki sposób pozwala na zastąpienie zalesionych i zamieszkałych przez zwierzęta terenów sąsiadujących z lasem Popioły czternastoma! czteropiętrowymi blokami dla 1250 mieszkańców).

IMG_20190201_143849.jpg

50930569_10210800657091954_5225246298801700864_o.jpg
Chcąc powtrzymać dalszą dewastację lokalnego krajobrazu i środowiska oraz zapewnić ciągłość walorów terenu, dla których obecni mieszkańcy zdecydowali się wybudować swoje domy, prosimy o podjęcie działań, dzięki którym dalszy rozwój tego terenu będzie podążał we właściwym kierunku zaspokajając potrzeby mieszkańców, którzy w konsultacyjnej procedurze uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego zyskają możliwość partycypowania w tworzeniu zasad, według których gospodarować będziemy naszą wspólną przestrzenią. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, prosimy, jak na wstępie, o natychmiastowe przystąpienie do sporządzenia i niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów naszego osiedla.

Z poważaniem

Niżej podpisani mieszkańcy Łodzi

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Iwona do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook