Petycja o obniżenie opłat dot. gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Łysomice (kuj-pom)

Wniosek obywatelski

Wnosimy o obniżenie opłat dot. gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Łysomice (kuj-pom) oraz o ponowne rozpatrzenie opłat dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.   

Uzasadnienie Wniosku   

Mamy świadomość, iż z rozpoczęciem nowego roku ceny towarów i usług wzrastają. Jednakże podwyżka nałożona przez naszą Gminę Uchwałą nr. XXIV/154/2020 z dnia 26.11.2020 roku, jest kuriozalna i nie do przyjęcia.

Większość mieszkańców po prostu nie stać na tak wysokie opłaty. Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem ze względu na szalejącą epidemie. Wielu z nas odczuło to finansowo. Przed nami kolejny rok niepewności i strachu o kolejne dni. Nikt z nas nie może być pewien jakie jeszcze poniesiemy konsekwencje COVID -19 zarówno ekonomiczne jak i gospodarcze.

Jesteśmy również oburzeni tak drastyczną podwyżką opłat za wywóz śmieci oraz sposobem jej naliczania.

Domniemamy, że ceny wywozu śmieci na 2021 rok zostały określone i wyliczone w oparciu o nierzeczywiste koszty z tym związane. Ceny muszą być realne i odzwierciedlać faktycznie poniesione koszty. Uważamy, że cena za wywóz śmieci powinna być jednakowa i naliczana od ilości osób w gospodarstwie.

Petycja została uruchomiona online oraz w formie papierowej.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...