Petycja o przywrócenie kanału CannabisNewsTV w formie listu otwartego do Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara

Zabrze, dnia 11.05.2018


List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara.


Szanowny Panie Rzeczniku,

Zwracamy się do Pana w związku z sytuacją ograniczania wolności słowa przez platformę YouTube, jaka dotknęła szereg mediów zajmujących się tematyką konopi, w tym medycznej marihuany w ostatnich dniach.

Nasz portal – Cannabis News, prowadził kanał na platformie You Tube zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również standardami społeczności zawartymi w regulaminie platformy, trudno więc nam nie uznać zamknięcia naszego kanału za próbę ograniczania wolności słowa i wolności wypowiedzi.

Cannabis News jest jednym z największych serwisów informacyjnych zajmujących się tematyką konopi w Polsce. Na naszym YouTube’owym kanale można było znaleźć wiele materiałów o czysto informacyjnym lub edukacyjnym charakterze – filmy wyjaśniające różne zagadnienia dotyczące medycznej marihuany (takie, jak np. różnice pomiędzy nią, a zwykłą marihuaną, czy informacje o tym, jak osoby chore mogą uzyskać receptę – jak wygląda procedura i ile to trwa), wywiady ze znanymi adwokatami, wyjaśniające podstawowe zagadnienia prawne, dotyczące używania marihuany, reportaże z sal Sejmowych dotyczące stosunku posłów i posłanek do medycznej, jak i zwykłej marihuany, opiniotwórcze wywiady ze znanymi politykami, przedstawicielami Kościoła Katolickiego (Arcybiskup Henryk Muszyński, ks. Jerzy Sowa, ojciec Tomasz Alexiewicz) i znanymi postaciami kultury (min. śp. Zbigniew Wodecki, Robert Makłowicz, prof. Jerzy Vetulani).

Od lat współpracujemy też z Wolnymi Konopiami, Dorotą Gudaniec, Polską Siecią Polityki Narkotykowej i wieloma innymi spośród najbardziej znanych i szanowanych polskich organizacji zajmujących się tematyką substancji psychoaktywnych w celu szerzenia wolnych od skierowanej w jakąkolwiek stronę propagandy, rzetelnych informacji na temat konopi i ich dobroczynnego/szkodliwego działania.

Oprócz walki o racjonalizację narkopolityki w Polsce, szczególną rolę w naszej działalności odgrywa edukowanie Polaków nt. medycznej marihuany, w tym także dokumentowanie nieraz bardzo trudnych przejść pacjentów lub rodziców chcących leczyć swe chore dzieci konopiami. Wiele z naszych dziennikarskich materiałów dotyczących tego zagadnienia powstało na skutek licznych próśb o wyjaśnienie tej czy innej szczegółowej kwestii, kierowanych mailowo do naszej redakcji przez czytelników i widzów. Mamy poczucie, że w niejednym przypadku pomogliśmy poważnie chorym ludziom lub rodzicom chorych dzieci podjąć decyzję o ewentualnym leczeniu medyczną marihuaną. Nieraz zresztą dostawaliśmy od nich pełne emocji podziękowania z tego powodu. Tym bardziej więc boli nas, że YouTube likwidując nasz kanał odciął wielu polskich pacjentów od ważnego dla nich źródła informacji nt. medycznej marihuany i możliwości leczenia nią, godząc tym samym w ważny interes społeczny i pośrednio działając na szkodę ich zdrowia i możliwości leczenia.

Wierzymy, że ludzie kierujący platformą YouTube nie chcą tak naprawdę utrudniać, czy wręcz uniemożliwiać chorym ludziom dostępu do informacji o możliwościach leczenia medyczną marihuaną. Wierzymy, że idee wyznawane przez tę firmę nie są niezgodne z wolnością słowa i wolnym dostępem do informacji. Wierzymy, że YouTube tak naprawdę nie jest wrogi wolnym mediom i nie chce ich kneblować. Wierzymy, że dotychczasowe pozostawienie naszych pytań i apeli w tej sprawie przez wymienioną platformę jest wynikiem jedynie biurokratycznego niedopatrzenia, a nie godnego potępienia działania przeciw wolności słowa i przeciw wcześniej wymienionemu interesowi społecznemu.

Dlatego, szanowny panie Rzeczniku, zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję w tej sprawie i pomoc w rozwiązaniu jej.


Redakcja portalu Cannabis News


Grzegorz Klepaczka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Grzegorz Klepaczka. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook