Petycja o stworzenie instytucji opiekuna dziennego w gminie Izabelin

Zwracamy się z prośbą o stworzenie instytucji opiekuna dziennego, który jest jedną z form opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia rekomendowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Obserwujemy, jak dobrze sprawdza się taka forma opieki nad dziećmi. Małe grupy, warunki przybliżone do domowych, silna relacja dzieci z opiekunem, współpraca bieżąca z rodzicami - wiele korzyści, z których korzystają dzieci oraz rodzice. 

Taka forma opieki nad dziećmi istnieje w pobliskich gminach: w m.st. Warszawie, w Łomiankach, Ożarowie Mazowieckim, Starych Babicach.  Wielu znajomych rodziców bardzo chwali taką formę opieki.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o stworzenie instytucji opiekuna dziennego w naszej gminie - o ogłoszenie konkursu dla opiekunów dziennych. Wiemy, że gmina planuje stworzyć żłobki, ale też chcemy podkreślić odmienność takiej formy opieki nad dziećmi.

Szczególnie ważne, wydaje nam się to w momencie kiedy prywatny żłobek w Laskach został zamknięty, a gmina zrezygnowała z planów budowy żłobka przy ul. Południowej w Laskach.

Bardzo nam zależy na stworzeniu instytucji opiekuna dziennego w naszej gminie, niżej podpisani:

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Koc-Wittels do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook