PETYCJA O PILNE WPROWADZENIE I WYEGZEKWOWANIE ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FIRMĘ CLIF Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Komendant Miejski PSP w Krakowie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Marszałek Województwa Małopolskiego

Wojewoda Małopolski

Starosta Krakowski  

 

My, niżej podpisani, Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina, Matki i Ojcowie, Pracownicy, Pracodawcy i Wyborcy, wyrażamy zaniepokojenie oraz oburzenie bezprawną i szkodliwą działalnością firmy Clif Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 53, 32-050 Skawina i żądamy pilnego wprowadzenia i wyegzekwowania zakazu prowadzenia działalności przez te firmę.

Nasze żądanie opieramy na poniższych faktach:

·  opublikowane reportaże dziennikarzy śledczych w telewizji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, wskazujące jednoznaczne dowody na wysoce szkodliwą działalność firmy, szczególnie dla mieszkańców MiG Skawina.

cz.I http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/niebezpieczne-odpady-z-firmy-clif,237129.html

cz. II http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/toksyczne-smieci-z-clifa,237184.html

·  niechlubna historia firmy Clif z niedalekiej gminy Niepołomice oraz udowodnienie nadużycia i przypadki łamania prawa, zarówno w Niepołomicach jak i w Skawinie.

·  wielokrotne nieprawidłowości (nadużycia, łamanie przepisów i częste awarie) wykazywane przez organy kontrolujące w firmie Clif, skutkujące wydaniem sądowego nakazu zamknięcia zakładu.

·  bezpośrednie sąsiedztwo osiedli mieszkalnych oraz pól uprawnych z terenem firmy Clif.

·  bardzo duże obciążenie ekologiczne i przemysłowe oraz historia katastrof spowodowanych złymi decyzjami właśnie w tym zakresie.

Działalność firmy Clif stoi w sprzeczności również ze Strategią Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020, która zakłada, iż celem strategicznym gminy jest m. in. „Wysoka atrakcyjność osadnicza i rekreacyjna gminy dzięki wykorzystaniu walorów środowiskowych”, zaś jeden z celów operacyjnych zakłada dążenie do „ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego”.

W obawie o nasze zdrowie i życie, wzywamy władze Miasta i Gminy Skawina, władze regionu oraz jednostki kontrolne i opiniujące działalność przedsiębiorstwa, do powzięcia natychmiastowych kroków mających na celu ustanie działalności tej firmy oraz wprowadzenia wymaganych regulacji prawnych  dla zapewnienia braku możliwości lokacji podobnych zakładów, trwale obciążających środowisko, w naszym mieście i gminie, gdzie środowisko naturalne jest bardzo wysoce obciążone wskutek działalności zakładów już istniejących.

Miasto i Gmina Skawina propagująca edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach (Program Eko Skawina) oraz działania antysmogowe, nie może tolerować tak rażących zaniedbań oraz łamania prawa w zakresie wysoce szkodliwym dla nas wszystkich teraz, jak i w przyszłości.  

Z poważaniem

Wyborcy, Mieszkańcy, Pracownicy, Pracodawcy Miasta i Gminy Skawina oraz wszyscy, którzy nie zgadzają się na trucie i łamanie prawa

(niżej podpisani)

 


Wyborcy, Mieszkańcy, Pracownicy, Pracodawcy Miasta i Gminy Skawina oraz wszyscy, którzy nie zgadzają    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wyborcy, Mieszkańcy, Pracownicy, Pracodawcy Miasta i Gminy Skawina oraz wszyscy, którzy nie zgadzają do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook