Petycja przeciw sprzedaży zespołu budynków dawnej szkoły podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie, znajdujących się na działkach numer 689/1 i 692/3.

                                                                           Szanowny Pan

                                                                           Tadeusz Puszkarczuk

                                                                           Wójt Gminy Puck

 

                                                                           Radni

                                                                           Rady Gminy Puck

 

 

Szanowny Wójcie oraz Radni Gminy Puck,

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Leśniewa oraz innych miejscowości należących do Gminy Puck prosimy o rezygnację ze sprzedaży zabudowanych działek nr 689/1 i 692/3 położonych w obrębie geodezyjnym Leśniewo oraz uchylenie uchwalonej 31 stycznia 2019 roku w czasie obrad IV sesji Rady Gminy Puck uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu w/w nieruchomości.

Wnioskujemy o adaptację lub modernizację istniejącej zabudowy (budynek z cegły) w celu utworzenia Dziennego Domu Seniora lub Klubu Seniora. Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mogą mieć zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Leśniewo wraz z miejscowościami ościennymi liczy kilka tysięcy mieszkańców. Wśród nich znajdzie się wielu seniorów, którzy z chęcią skorzystają z możliwości spędzenia czasu na wspólnych spotkaniach zamiast przed telewizorem w domu, w samotności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że proces utworzenia takiego miejsca nie jest krótki, ale Szanowny Wójcie i Szanowni Radni jesteśmy cierpliwi.

W czasie obrad IV sesji Rady Gminy Puck Pan Wójt wspomniał o pomyśle utworzenia Domu Seniora w budynku szkoły podstawowej w Werblini jeśli dojdzie do jej likwidacji. Dlaczego Panie Wójcie i Szanowni Radni nie stworzyć takiego miejsca właśnie w Leśniewie?

Mając na uwadze nie tylko własne potrzeby, ale też zrównoważony rozwój całej Gminy Puck i wyrażoną przez Pana Wójta troskę o seniorów prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji. Zadbajmy wspólnie o jesień życia naszą i naszych seniorów.

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy Gminy Puck

 

Facebook