Sprzeciw na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile nr 56263 przy ulicy Tetmajera jak również innej w pobliżu naszych domów.

CHCEMY GODNIE, ZDROWO ŻYĆ! NIE CHCEMY UMIERAĆ NA RAKA! POMÓŻCIE NAM!


KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY! MOŻE AKURAT TWÓJ PODPIS COŚ ZMIENI! MAMY WAŻNY CEL!!!


My, mieszkańcy Osiedla Gawrzyłowa - Mickiewicza, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Dębicy, (ponieważ ul. Tetmajera jest często wybierana na rodzinne spacery) oraz okolicy i ludzi dobrej woli o podpisy.


ZBIERAMY PODPISY ONLINE PRZECIWKO BUDOWIE STACJI TEL.KOMÓRKOWEJ
- WIEŻ STALOWYCH O WYSOKOŚCI 46 M.N.P. PRZY UL.TETMAJERA I UL.GAWRZYŁOWSKIEJ


Żądamy stwierdzenia nieważności decyzji Pana Burmistrza miasta Dębica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.lipca 2018r, znak GP733.22.2018.SP, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile nr 56263 „Dębica Budzisz” wraz z zasilaniem energetycznym, na działkach nr ewid. gr; 196, 195, 194, 191, 188/2,192 obr. 6, położonych przy ul. Tetmajera w Dębicy Tekst obwieszczenia z Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz decyzji z dnia 05.lipca 2018r, znak. GP.6733.19.2018.SP, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu DEB4440-A, na działce nr ewid. gr.: 1075/2 obr. 4 położonej przy ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy


Zebraliśmy na piśmie ponad 100, ale pomóżcie nam zebrać online więcej!!!.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mówi jasno;
Art.68. 1.Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
www.prawodozycia.pl


NA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DĘBICY MIESZKAJĄCYCH CZY SPACERUJĄCYCH PRZY UL. TETMAJERA CZY GAWRZYŁOWSKIEJ ORAZ PRZYJEZDNYCH BĘDZIE ODDZIAŁYWAĆ PROMIENIOWANIE Z NADAJNIKÓW. KTO WEŹMIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBY Z ROZRUSZNIKIEM SERCA, DZIECI, KOBIETY CIĘŻARNE, OSOBY STARSZE?

W 2016 R. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI WYDAŁA OPINIĘ, ŻE „NADAJNIKI TELEFONII KOMÓRKOWEJ” MOGĄ BYĆ GROŹNE DLA CZŁOWIEKA I POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ Z DALA OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA. MOGĄ POWODOWAĆ CHOROBY NOWOTWOROWE I PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO ŚMIERCI.


Planowana inwestycja budowy bazy telefonii komórkowej znajduje się wzdłuż domów jednorodzinnych, zamieszkiwanych w bliskim sąsiedztwie przez rodziny z małymi dziećmi i osoby starsze, czyli osoby z grupy o podwyższonej wrażliwości na negatywne oddziaływanie promieniowania. Osiedle Gawrzyłowa w tym ul. Tetmajera od dawna jest miejscem często wybieranym na rodzinne spacery przez mieszkańców Dębicy, ze względu na piękne górskie tereny, widoki, kapliczki, pobliski las, pomnik przyrody.

Inwestorzy nie zobowiązują się do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Miasto Dębica natomiast nie posiada zakupionych nowoczesnych urządzeń do pomiaru pola elektromagnetycznego.
Nadajniki Zakłócają odbiór telewizji naziemnej oraz radia, które są dobrem publicznym.

Dlatego w krajach zachodnich maszty budowane są poza miejscowościami


Jesteśmy zaniepokojeni tym, że wydanie decyzji odbyło się bez żadnych konsultacji społecznych.


Nie uwzględniono górzystego ukształtowania terenu i faktu, że anteny o dużej mocy, w niewielkiej odległości, będą znajdować się na wysokości domów mieszkalnych.


Jeśli macie jeszcze wątpliwości odnośnie szkodliwości anten telefonii komórkowej linki poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=lTouK4rTTNA

www.prawodozycia.pl

oraz na stronie Rady Osiedla Gawrzyłowa


https://www.facebook.com/rada.osiedla.902


Prosimy o podpis i zachęcenie innych osób.


Rada Osiedla Gawrzyłowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Rada Osiedla Gawrzyłowa do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook