Petycja rodziców o utworzenie świetlicy w szkole podstawowej w Krynicach

 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej w Krynicach (22-610), wnoszą petycję o utworzenie świetlicy szkolnej w dniach pracy placówki.

Świetlica dla dzieci od klasy I do klasy VIII miałaby pracować do godz. 16.00, czyli tak jak w wielu innych placówkach w powiecie Tomaszowskim.

 

 

W/w pismo uzasadniamy następującymi argumentami:

 

   1. Część rodziców nie jest w stanie podjąć zatrudnienia ze względu na to, iż dzieci ze szkoły muszą zostać odebrane po godz.11 lub po godz 12, a zapewnienie im opieki innej niż własna jest dla wielu rodziców niestety niedostępna.

   2. Nie wszyscy rodzice są w stanie zakończyć swoją etatową pracę o wyznaczonych godzinach (11-12), a opiekę nad dziećmi muszą powierzyć swoim rodzicom (często osobom starszym), którzy ze względu na stan zdrowia, nie zawsze mogą się roli opiekuna podjąć.

   3. Część rodziców musi „zwalniać” się z pracy aby odebrać dziecko ze szkoły, co niestety nie jest pozytywnie rozpatrywane przez przełożonych, a może również skutkować utratą pracy na jaką rodziców nie stać.

     

     

     

Rodzice po rozmowie z dziećmi zauważają również, że w szkole nie ma prowadzonych żadnych zajęć pozalekcyjnych z naciskiem na klasy I-III, a w klasach IV-VIII jako jedyne zajęcia dodatkowe dzieci mają kółko matematyczne oraz SKS-y, na które niestety jest ograniczona liczba miejsc. Rodzice po wstępnej rozmowie z dziećmi proponują aby po zajęciach szkolnych dzieci mogły uczestniczyć w różnych rodzaju zajęciach rozwijających ich talenty, między innymi: kółko muzyczne, kółko plastyczne, kółko teatralne, kółko matematyczne, kółko szachowe, zajęcia sportowe (piłka noża, siatkówka) a nowe boisko jako doskonała inwestycja dla szkoły, mogłoby być częściej wykorzystywane przez uczniów.

Jako rodzice, bardzo chcemy aby nasze dzieci miały takie same szanse oraz możliwości jak dzieci z innych szkół w innych gminach i powiatach, mogły rozwijać swoje talenty, nauczyć się zdrowej rywalizacji, brać udział w konkursach międzyszkolnych oraz pracować w innych grupach niż klasowych, aby w przyszłości nie miały problemu z budowaniem relacji w innych miejscach np. w szkole ponadpodstawowej.

 

 

Jako, iż wiemy, że pozyskanie funduszy na w/w cele od Gminy w Krynicach może niestety nie dojść do skutku, postanawiamy, iż w dalszym etapie chcemy wystosowywać petycję bezpośrednio do kuratorium oświaty, które mamy nadzieję, pozytywnie odniesie się do naszego pisma.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Wronka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...