PETYCJA STOP! ZAKAZOWI CESJI WIERZYTELNOŚCI!

Petycja dotyczy: Prac sejmu nad senackim projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

Adresat petycji: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Przedmiot petycji: Odstąpienie od prac sejmu związanych z: wprowadzeniem ustawowego zakazu zawierania cesji roszczeń ubezpieczeniowych oraz likwidacją tzw. bezgotówkowych rozliczeń z poszkodowanymi klientami zakładów ubezpieczeniowych.

Składana przez nas PETYCJA dotyczy prac prowadzonych przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nad senackim projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (zwanej dalej ustawą).

Petycję składamy w szeroko rozumianym interesie publicznym i społecznym. Petycja ta składana jest w szczególności w imieniu:

- przedsiębiorców działających w branży napraw powypadkowych pojazdów,
- przedsiębiorców prowadzących usługi pomocy drogowych,
- przedsiębiorców świadczących usługi wypożyczania pojazdów,
- wszystkich obywateli i podmiotów posiadających mienie.

Żądaniem petycji jest prowadzenie prac ustawodawczych w sposób przemyślany, przy
uwzględnieniu praw osób poszkodowanych oraz praw podmiotów działających na rynku gospodarczym szeroko rozumianych usług motoryzacyjnych. W szczególności domagamy się:

1. Usunięcia z ustawy zapisu wyłączającego prawo do tzw. bezgotówkowego rozliczenia odszkodowania należnego od zakładu ubezpieczeń przy szkodach rzeczowych. W związku z żądaniem domagamy się: wykreślenia z projektu ustawy art. 7, bądź ograniczenia stosowania tego artykułu do tzw. szkód osobowych.

2. Usunięcia z ustawy zapisu zakazującego zawieranie cesji roszczeń ubezpieczeniowych majątkowych. W związku z żądaniem domagamy się wykreślenia z projektu ustawy art. 9.

 

UZASADNIENIE:

W naszym kraju obecnie funkcjonuje rynek motoryzacyjny nakierowany na ograniczanie dla poszkodowanych skutków związanych ze zdarzeniami drogowymi. Zasadniczo rynek ten opiera się na bezgotówkowym rozliczaniu klientów firm ubezpieczeniowych i przenoszeniu w całości ciężaru kontaktów z ubezpieczycielem na podmioty gospodarcze.

W ramach tak funkcjonującego rynku powszechnie przyjęte jest, iż:

- poszkodowany korzysta z bezgotówkowej usługi holowania,

- poszkodowany korzysta z bezgotówkowo rozliczanej usługi pojazdu zastępczego,

- o pojazd poszkodowanego jest naprawiany bezgotówkowo w warsztacie wybranym przez poszkodowanego,

- o warsztat w imieniu poszkodowanego dokonuje zgłoszenia szkody, przeprowadza oględziny, kontaktuje się z ubezpieczycielem,

- o wykonawcy usług dla poszkodowanego przejmują na siebie ryzyko rozliczeń i sporów z ubezpieczycielem.

 

System ten funkcjonuje sprawnie, gwarantując dochowanie praw konsumenckich, a także wymuszając na ubezpieczycielach działania zgodne z prawem, uczciwe i rzetelne.

Parlament Rzeczpospolitej Polskiej podejmując prace związane z regulacją rynku kancelarii odszkodowawczych musi pamiętać, że ratio legis to rynek kancelarii odszkodowawczych. Projekt ustawy w obecnej formie w zasadniczej części dotyczy natomiast rynku usług motoryzacyjnych. Uchwalenie przepisów w treści wskazanej w projekcie doprowadzi do całkowitej zmiany tego rynku i wypatrzenia zasad
jego funkcjonowania. Skutkami wprowadzenia w życie ustawy w obecnej treści będzie:

- likwidacją większej części podmiotów działających w sektorze drobnych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi powiązane z działalnością firm ubezpieczeniowych,

- fala upadłości przedsiębiorstw, których zmniejszone dochody nie pozwolą na regulowanie zobowiązań wynikających z przyjętej polityki handlowej opartej na wierze w klarowność i stabilność zasad gospodarczych,

- ograniczenie praw konsumentów.

Jest oczywistym, że wprowadzenie nowej ustawy w obecnej formie leży w interesie firm
ubezpieczeniowych. Firmy te liczą na zyski związane z destabilizację rynku obsługi poszkodowanych w obecnej jego formie. Nie można dokonywać jednak zamachu na ten rynek pod przykrywką uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych. Są to zupełnie odmienne zagadnienia i grupy społeczne. W tym stanie rzeczy nie można dopuścić aby lobbystyczne działania firm ubezpieczeniowych i tworzenie ustawy
przez osoby powiązane z rynkiem ubezpieczeniowym doprowadziło do destabilizacji rynku motoryzacyjnego. Naruszenie tego rynku zachwieje gospodarką całego kraju, a efekt społeczny doprowadzi do protestów, których skala z pewnością zachwieje fundamentami Państwa.

Mając na względzie powyższe aspekty składamy naszą PETYCJĘ. Liczymy na uwzględnienie naszego stanowiska – stanowiska istotnej części społeczeństwa, a skierowanego na dobro powszechne i prawa wszystkich obywateli.

 

 

Artmar Sp. z o.o.

Stefana Okrzei 2,

43-382 Bielsko-Biała

PROTEST OGÓLNOPOLSKI - STOP ZAKAZOWI CESJI WIERZYTELNOŚCI!

http://facebook.com/STOPzakazowiCESJI


Prezes Zarządu Artmar Sp. z o.o. Marek Bachta    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Prezes Zarządu Artmar Sp. z o.o. Marek Bachta do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook