Petycja w sprawie budowy lodowiska na terenie Gminy Raszyn w sezonie 2019/2020

My, Mieszkańcy Gminy Raszyn, zwracamy się do władz samorządowych z żądaniem uruchomienia projektu, mającego na celu zbudowanie i udostępnienie w sezonie zimowym 2019 -2020 urządzenia sportowego, jakim jest tymczasowe lodowisko.

Zbudowanie i udostępnienie lodowiska traktujemy jako sprawę publiczną o znaczeniu lokalnym, a więc taką, która wpisuje się w zakres działania gminy, określonego w Art. 6. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) a także jest zadanie określone w Art. 7. 1.10 ww. ustawy, w którym stwierdza się, iż zadania własne gminy obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Wyrażamy swoje zdanie w formie petycji, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni, iż dwuletnie starania mieszkańców Naszej Gminy, wnioski złożone do władz samorządowych w przedmiotowej sprawie, nie stały się generatorem satysfakcjonujących dla nas działań.

Społeczność Naszej Gminy - podejmując niniejszą inicjatywę - wskazuje na:  

1. Konieczność dbania o właściwy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży wchodzącej w skład naszej społeczności. Zima jest okresem, w którym są ograniczone możliwości korzystania z siłowni plenerowych, jazdy na rowerze czy też korzystania z boisk piłkarskich.

2. Dzieci i młodzież są przyszłością naszej społeczności i naszej Ojczyzny. Jesteśmy zobowiązani dbać o ich prawidłowy rozwój fizyczny i dążyć do tego, aby ta młoda społeczność chciała swoje dorosłe życie prowadzić w Naszej Gminie. Możemy ten cel osiągnąć dając dzieciom i młodzieży możliwość spędzania czasu z rodziną również w formie rozrywki i aktywności sportowej. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że wspólne wspomnienia i dążenia do budowania społeczności nie powstają przed telewizorem.  

3. Lodowisko daje szkołom możliwość prowadzenia zajęć wychowania fizycznego zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak również organizowania wypoczynku w czasie ferii zimowych.

Dokument niniejszy składamy na ręce władz samorządowych z dużym wyprzedzeniem czasowym; aby dać możliwość:  

- wyboru lokalizacji obiektu,

- sprawdzenia warunków technicznych,

- przygotowania odpowiedniej dokumentacji,

- zabezpieczenia środków w budżecie gminy,

- uruchomienia procedury przetargowej,

- zbudowania i udostępnienia lodowiska.


Zmieniamy Gminę Raszyn    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zmieniamy Gminę Raszyn do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook