Petycja w sprawie delegalizacji Komunistycznej Partii Polski

Prokurator Generalny

Zbigniew Ziobro

Ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

Szanowny Panie Prokuratorze 

 

Mając na uwadze dobro Rzeczpospolitej Polskiej, zwracamy się do Pana z prośbą o złożenie wniosku w sprawie delegalizacji Komunistycznej Partii Polski (EwP 152) do Trybunału Konstytucyjnego. 

Jest rzeczą karygodną, iż w naszym państwie funkcjonuje partia, która jawnie odnosi się do totalitarnego systemu komunistycznego. Jako naród nie możemy godzić się na gloryfikację państw i osób, które przyczyniły się do śmierci milionów ludzi. Szereg zbrodni popełnianych przez Armię Czerwoną i komunistyczny aparat bezpieczeństwa od początków swojego istnienia, za zgodą rządzących, jest trudny do oszacowania. Wystarczy wspomnieć krwawy pochód na Warszawę w 1920 roku, wielki głód na Ukrainie, czystki, agresję na Polskę w 1939 roku, bierność w obliczu Powstania Warszawskiego, eliminowanie oddziałów Polskiego Podziemia Niepodległościowego, torturowanie, zastraszanie, ograbianie zwykłych, niezaangażowanych politycznych ludzi. Nazwiska takie jak Lenin, Stalin, Beria, Dzierżyński i wielu innych katów, powinny stać się dla świata przykładem barbarzyństwa i okrucieństwa.

Rok 2018 jest szczególnym, ponieważ wówczas po wielu trudach i walkach odzyskaliśmy niepodległość. Jednak na młode państwo czekało nowe zadanie: obrona przed czerwonymi hordami. 

Dlatego my, Polacy stajemy dzisiaj w obronie naszego kraju. Sprzeciwiamy się występowaniu partiom nawołującym o przywrócenie systemu zła. 

Podstawą prawną dla naszego sprzeciwu jest artykuł 13 Konstytucji RP, który mówi: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.”

Ponadto w artykule 44 Ustawy o partiach politycznych znajdziemy zapis:

„1. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej, Sąd wydaje niezwłocznie postanowienie o wykreśleniu wpisu partii z ewidencji. 2. Postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zaskarżeniu.”

Prosimy o zaangażowanie się w sprawę i uniemożliwienie przeprowadzania działań wrogich Polsce

 


Aleksander Prętnicki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook