Petycja w sprawie kompleksowego remontu ul. Rzecznej położonej na terenie parku Młynówka Królewska w Krakowie

Do Rady Dzielnicy Krowodrza

Ulica Rzeczna przecina jeden z najważniejszych traktów pieszo-rowerowych w Krakowie - Młynówkę Królewską. Niestety w ostatnich latach po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w tym rejonie znacznie się pogorszyło - dotyczy to również stanu nawierzchni i chodników. W związku z tym ul. Rzeczna wymaga nie tylko kompleksowego remontu, ale też nowej organizacji ruchu, w tym wyznaczenia legalnych miejsc parkingowych w ramach SPP. rzeczna_11.png

W chwili obecnej po obu stronach ulicy na chodnikach parkują samochody, przez co przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy jest najczęściej niewidoczny (droga po łuku). Co więcej, aby samochody mogły się na niej wyminąć, kierowcy muszą najczęściej wjechać na chodnik. Stwarza to olbrzymie zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów poruszających się na tej trasie. Parkowanie i jazda po chodniku samochodów doprowadziła też do licznych uszkodzeń płyt chodnikowych, przez co chodnik jest w wielu miejscach w bardzo złym stanie.
rzeczna_22.png
Jako mieszkańcy Krowodrzy apelujemy w związku z tym do Rady Dzielnicy Krowodrza o przeznaczenie  środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy na zadania remontowe infrastruktury drogowej na:

- kompleksowy remont nawierzchni ulicy Rzecznej i chodników po obu stronach ulicy;
- jak najszybsze wdrożenie nowej organizacji ruchu mającego na celu ochronę pieszych i rowerzystów zwłaszcza na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym znajdującym się na terenie parku Młynówka Królewska wraz z wyznaczeniem legalnych miejsc parkingowych w zatoczce w ramach SPP.

Z poważaniem

Mieszkańcy Krowodrzy

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Natalia Nazim do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...