Petycja w sprawie obniżenia cen biletów okresowych

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) my, niżej podpisani, apelujemy o:

  • znaczące obniżenie cen biletów okresowych, ustalając ich maksymalną stawkę miesięczną nie przekraczającą 80 PLN dla biletów normalnych na wszystkie linie oraz trzymiesięczną nie przekraczającą 200 PLN;
  • zniesienie droższej taryfy pospiesznej;
  • wprowadzenie biletu rocznego;
  • zmniejszenie (racjonalizację) kar za nieposiadanie biletu;

 

Uzasadnienie

Komunikacja miejska w Szczecinie należy do najdroższych w Polsce. Dla porównania chcielibyśmy przedstawić zestawienie tabelaryczne cen biletów miesięcznych i trzymiesięcznych na wszystkie linie, wyrażone w PLN, dla następujących miast:

Zrzut_ekranu_2018-06-05_o_19.03_.12_.png

Warto zaznaczyć dodatkowo, że obniżki cen, jakie miały miejsce także w Warszawie i Poznaniu nie spowodowały zmniejszenia wpływów, wręcz przeciwnie – odnotowano ich nieznaczny wzrost. Oznacza to, że obniżka nie będzie ekonomicznie niekorzystna dla budżetu miasta. Obniżki zapowiadają już kolejne polskie miasta, m. in. Olsztyn i Jaworzno.

Zmniejszenie cen ma także pozytywny wpływ na popularyzację korzystania z transportu zbiorowego wśród mieszkańców, co pokazuje analiza przykładów takich działań w innych miastach. W Bielsku-Białej obniżka o 25% spowodowała wzrost liczby pasażerów o 26% oraz wzrost wpływów z biletów o 22%. Korzystne skutki zaobserwowano także w Rzeszowie, gdzie obniżenie cen o 41% przyczyniło się do wzrostu liczby pasażerów o 20%. Warto nadmienić, że ZDiTM w Szczecinie odnotowuje stały spadek korzystających z usług komunikacji miejskiej oraz wpływów z biletów komunikacji miejskiej.

Dzięki proponowanym zmianom znaczna część szczecinian, korzystająca regularnie z komunikacji miejskiej, odczułaby sporą ulgę w kosztach bieżących budżetów domowych, wynoszącą od 200 do 1000 PLN w skali roku.

Postulowane zmiany skutkowałyby przede wszystkim zmniejszeniem natężenia ruchu kołowego w mieście, co wiąże się z wieloma innymi korzyściami:

  • zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze;
  • mniejszymi nakładami na utrzymanie dróg, dzięki spowolnieniu procesu zużycia nawierzchni jezdni oraz przedłużeniu żywotności chodników i zieleni przy drogach;
  • brakiem potrzeby realizacji nowych, kosztownych inwestycji parkingowych w centrum;
  • wzrostem obrotów wśród lokalnych przedsiębiorców - dzięki popularyzacji komunikacji miejskiej nastąpi ożywienie wielu ulic, co pozytywnie wpłynie na handel oraz gastronomię;
  • zmniejszeniem hałasu i zanieczyszczeń, co znacznie poprawia jakość życia w mieście;
  • podniesieniem poziomu jakości przestrzeni miasta dzięki nowym możliwościom zagospodarowania “odzyskanej” przestrzeni;

 

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszych postulatów.


Szczeciński Ruch Miejski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Szczeciński Ruch Miejski. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook