Petycja do Ministra Cyfryzacji w sprawie ograniczenia obowiązków administratora w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. w związku z wejściem w życie RODO

    Jako przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz jako obywatele i obywatelki zwracamy się z wnioskiem o ograniczenie obowiązków administratora danych w następujących przypadkach:


a) Kiedy w posiadanie takich danych administrator wszedł bez własnej woli/inicjatywy;
b) w odniesieniu do pracowników zatrudnionych u kontrahenta, którzy mają kontakt z administratorem i który to kontakt wynika wyłącznie z wykonywania obowiązków służbowych.


    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przewiduje uciążliwe obowiązki dla administratorów w zakresie informowania podmiotów danych o przetwarzaniu, nawet w sytuacjach, gdy dane są gromadzone bez aktywności administratora danych lub gdy są przetwarzane w sytuacjach zupełnie prozaicznych czynności wynikających z zadań służbowych, np. przy obsłudze poczty mailowej. Równie uciążliwym obowiązkiem dla administratora jest obowiązek informacyjny względem pracowników zatrudnionych u kontrahenta przy kontaktach wynikających wyłącznie z kontaktów służbowych. W takich przypadkach wymuszanie na administratorze obowiązku informacyjnego w żaden sposób nie przyczynia się do bezpieczeństwa danych, a wręcz utrudnia bieżące działania.
    Art. 23. RODO pozwala Państwom członkowskim na stosowanie ograniczeń w zakresie obowiązków informacyjnych. W szczególności ustęp 1. punkt e) art. 23., który wyróżnia ważne interesy gospodarcze, a także zabezpieczenie społeczne, co zbieżne jest zarówno z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych jak i organizacji pozarządowych. W związku z tym postulujemy dołączenie zapisów w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku, które będą wyłączały obowiązki informacyjne administratora danych w wyżej opisanych sytuacjach.


Adrian Stelmaszyk, Piotr Korpal, Wojciech Przybysz, Katarzyna Kostańska    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook