Petycja w sprawie ograniczenia produkcji odpadów/śmieci

Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP VII Kadencji

 

       Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

       Wnosimy o nowelizację ustawy o odpadach oraz nowelizację kodeksu cywilnego  polegające na wprowadzeniu ustawowego obowiązku odbioru przez sprzedawców, hurtowników i producentów napojów alkoholowych odbioru opakowań zwrotnych oraz zwrotu kaucji za te opakowania. Nowelizacja ta przyczyni się do znacznego zmniejszenia ilości odpadów w Polsce i poprawy czystości w naszym kraju oraz będzie wstępem do stopniowego ograniczania produkcji zbędnych odpadów na wzór innych krajów Uni Europejskiej, a w szczegolności Szwecji będącej liderem w gospodarce odpadami.

       Pożary na składowiskach śmieci oraz protesty mieszkańców przeciwko powstawaniu nowych składowisk odpadów i spalarni śmieci wskazują, iż Polacy chcą natychmiastowych działań zapobiegających w przyszłosci  tego typu problemom. Tylko szybkie zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach mogą wymusić na przedsiębiorcach dbałość o środowisko.

   Dlatego też prosimy o bezwłoczne, pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tomasz Leńczuk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook