Petycja w sprawie powiększenia Krakowa o 22 sołectwa i wprowadzenia na przyłączonym obszarze zakazu palenia węglem oraz innych działań antysmogowych

Radni Miasta Krakowa

 

Szanowni Państwo Radni,

zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym, decyzja o rozpoczęciu procedury powiększenia gminy nie należy do Prezydenta, ale do Rady Miasta. Potrzebna jest do tego uchwała, którą może złożyć Klub Radnych lub grupa co najmniej pięciu Radnych. Kierując się troską o czyste powietrze oraz wychodząc naprzeciw zmianom, jakie zaszły od ostatniego powiększenia Krakowa w latach 80-tych, prosimy o zarejestrowanie i rozpoczęcie procedowania zlinkowanego poniżej projektu uchwały w sprawie powiększenia granic Krakowa o 22 sołectwa i utworzenia Komisji Metropolitarnej Rady Miasta, której celem byłoby przyspieszenie działań antysmogowych na obszarze tzw. Obwarzanka:

 

http://glosujnakube.pl/wiekszy-krakow/

 

Większość spośród wymienionych w projekcie Uchwały 22 sołectw to faktycznie osiedla miejskie, stanowiące już funkcjonalnie część Krakowa, a jedynie formalnie znajdujące się poza miastem. Osiedle Łokietka i Bibice mają charakter miejski i nie mają wiele wspólnego z wsiami rolniczymi z północnej części Gminy Zielonki. Ich mieszkańcy nie zajmują się rolnictwem, w większości pracują lub studiują w Krakowie, korzystają z miejskiej infrastruktury, są integralną częścią krakowskiej społeczności. W wielu przypadkach granice administracyjne przebiegają w sposób absurdalny i wymagają korekty. Przykładem jest nielogiczny przebieg granicy Krakowa i Gminy Liszki w rejonie Stopnia Wodnego Kościuszko - po starorzeczu zamiast po nowym korycie Wisły. Taki przebieg utrudnia realizację ważnej dla krakowian inwestycji - domknięcia sieci asfaltowych dróg rowerowych w tym rejonie. Inwestycja ta leży w interesie krakowian i Miasto już dawno by ją zrealizowało, ale nie może, gdyż tereny te należą do Gminy Liszki, która od lat odmawia współpracy w tym zakresie. Ten przykład pokazuje, jak bardzo niedostosowane do rzeczywistości i kłopotliwe są obecne granice i uzasadnia jeśli nie przyłączenia całych 22 sołectw, to przynajmniej dokonania kilku punktowych korekt granic zwłaszcza w rejonie Tyńca.

Powiększenie Krakowa jest konieczne, aby na przyłączonym obszarze 22 sołectw wprowadzić w perspektywie 5 lat całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Niestety, gminy otaczające Kraków, których dotyczy Uchwała, pokazały swoją nieudolność w walce ze smogiem. Ale nie wykazują one także chęci podjęcia działań związanych z wykupem gruntów cennych przyrodniczo i podjęcia, wzorem Krakowa, działań zalesieniowych. Jedynie przyłączenie 22 sołectw do Krakowa pozwoli na objęcie tego obszaru krakowskim programem wykupów i zalesień Lasy dla Krakowa, czym żadna z gmin nie jest zainteresowana.

Przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa zlinkowanej powyżej Uchwały nie oznacza wcale automatycznego powiększenia Miasta, gdyż decyzja ta zostanie poprzedzona trwającymi ponad rok konsultacjami. Rozpocznie ona jednak tak brakującą dyskusję na temat działań antysmogowych i zalesieniowych na terenie 22 sołectw. Już samo procedowanie uchwały podziała na wójtów jak zimny prysznic i skłoni ich do przyspieszenia procesu likwidacji pieców węglowych. Dlatego apelujemy do Państwa Radnych o nie chowanie głowy w piasek, nie unikanie trudnych tematów i podjęcie takiej dyskusji, rówież w ramach Komisji Metropolitarnej Rady Miasta, która zostanie powołana po przyjęciu niniejszej uchwały.

Należy zaznaczyć, że ewentualne utworzenie Metropolii Krakowskiej nie stoi w sprzeczności z Uchwałą, o której mowa w petycji. Współpraca w ramach metropolii jest konieczna, ale już w oparciu o nowe, bardziej racjonalne granice, dostosowane do realiów i wyzwań z 2020 roku a nie do rzeczywistości z końcówki PRL, kiedy były one ustalane.

Nasze płuca nie są z betonu i nie chcemy już dłużej słuchać, że Kraków "nic nie może zrobić" ze smogiem napływającym do nas z gmin podkrakowskich. Może - a załączony projekt uchwały jest konkretnym narzędziem, które Państwo Radni mają do dyspozycji.

 

 

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jakub Łoginow do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook