PETYCJA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA PROGRAMU LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO

Nowoczesna_Zdjęcie_Porada_Baby_Shower_Kartka.jpgbaby-4100420_1920.jpg 

 

 

 

   PETYCJA 

 w sprawie przywrócenia Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego

 

   W imieniu własnym oraz Obywateli Rzeczpospolitej dotkniętych niepłodnością wnoszę o przywrócenie Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego,chcemy zapewnienia równego dostępu i możliwości korzystania z tej metody,bez podziału osób cierpiących na zamożnych i mniej zamożnych,u których stwierdzona została niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się wszelkie możliwości leczenia bądź nie istnieją inne metody.

    Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, w którym leczenie metodą In Vitro nie jest wspierane przez Państwo,osoby zmagające się z niepłodnością u których możliwości finansowe nie pozwalają na pokrycie ogromnych kosztów leczenia pozostają całkowicie dyskryminowani i pozbawieni szansy na rodzicielstwo.

Bezpieczeństwo oraz skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego zostały potwierdzone wieloma badaniami,przywrócenie programu spowoduje obniżenie liczby par bezdzietnych,zwiększenie skuteczności oraz równe traktowanie w leczeniu niepłodności oraz osiągnięcie poprawy demograficznej i poprawę kondycji psychicznej u odsetek osób,które nie mogą skorzystać z tej metody.

   Rodzicielstwo jest jednym z ważniejszych elementów roli społecznej,jest jednym z warunków do poczucia spełnienia i szczęścia. Osoby zmagające się z niepłodnością bardzo często chorują na depresję,izolują z życia społecznego,są pozostawieni sami sobie. Mnóstwo rodzin bezdzietnych z powodu niskiego budżetu w gospodarstwie domowym nie ma realnej szansy na podejście do tej metody żyjąc w ogromnym cierpieniu,niezrozumieniu i poczuciu gorszym. Chcemy mieć równe szanse w walce o dziecko,nie możemy dłużej pozwolić na życie w poczuciu bezsilności i samotności w niepłodności.

 

Nie ma racjonalnych przesłanek ku temu,żeby In Vitro nie było wspierane przez Państwo,mając na uwadze powyższe uzasadnienie proszę o pomyślne rozpatrzenie petycji na korzyść Ludzi Niepłodnych,którzy od lat czekają na zmianę przepisów oraz pomoc ze strony Rzeczpospolitej Polskiej.

 


Roksana Hermannová    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Roksana Hermannová do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...