PETYCJA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA PROGRAMU LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO

Nowoczesna_Zdjęcie_Porada_Baby_Shower_Kartka.jpgbaby-4100420_1920.jpg 

 

 

 

   PETYCJA 

 w sprawie przywrócenia Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego

 

   W imieniu własnym oraz Obywateli Rzeczpospolitej dotkniętych niepłodnością wnoszę o przywrócenie Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego,chcemy zapewnienia równego dostępu i możliwości korzystania z tej metody,bez podziału osób cierpiących na zamożnych i mniej zamożnych,u których stwierdzona została niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się wszelkie możliwości leczenia bądź nie istnieją inne metody.

    Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, w którym leczenie metodą In Vitro nie jest wspierane przez Państwo,osoby zmagające się z niepłodnością u których możliwości finansowe nie pozwalają na pokrycie ogromnych kosztów leczenia pozostają całkowicie dyskryminowani i pozbawieni szansy na rodzicielstwo.

Bezpieczeństwo oraz skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego zostały potwierdzone wieloma badaniami,przywrócenie programu spowoduje obniżenie liczby par bezdzietnych,zwiększenie skuteczności oraz równe traktowanie w leczeniu niepłodności oraz osiągnięcie poprawy demograficznej i poprawę kondycji psychicznej u odsetek osób,które nie mogą skorzystać z tej metody.

   Rodzicielstwo jest jednym z ważniejszych elementów roli społecznej,jest jednym z warunków do poczucia spełnienia i szczęścia. Osoby zmagające się z niepłodnością bardzo często chorują na depresję,izolują z życia społecznego,są pozostawieni sami sobie. Mnóstwo rodzin bezdzietnych z powodu niskiego budżetu w gospodarstwie domowym nie ma realnej szansy na podejście do tej metody żyjąc w ogromnym cierpieniu,niezrozumieniu i poczuciu gorszym. Chcemy mieć równe szanse w walce o dziecko,nie możemy dłużej pozwolić na życie w poczuciu bezsilności i samotności w niepłodności.

 

Nie ma racjonalnych przesłanek ku temu,żeby In Vitro nie było wspierane przez Państwo,mając na uwadze powyższe uzasadnienie proszę o pomyślne rozpatrzenie petycji na korzyść Ludzi Niepłodnych,którzy od lat czekają na zmianę przepisów oraz pomoc ze strony Rzeczpospolitej Polskiej.

 


Roksana Hermannová    Skontaktuj się z autorem petycji