Petycja w sprawie ratowania zabytkowych budynków straży pożarnej przy ul. Zamoyskiego w Podgórzu

 

 

Prezydent Miasta Krakowa

prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Urząd Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

z niepokojem dotarła do nas informacja o planowanej likwidacji zabytkowych budynków straży pożarnej przy ul. Jana Zamoyskiego w Krakowie. Jako mieszkańcy Podgórza ze szczególną czcią i szacunkiem traktujemy historię naszej dzielnicy, oraz jej świadectwa. Takim świadectwem są niewątpliwie budynki straży pożarnej przy ul. Jana Zamoyskiego. Pochodzą one z przełomu XIX i XX wieku. Były świadkami ważnych dla historii Podgórza i Krakowa momentów. Przetrwały I oraz II wojnę światową. To pozostałość po strażnicy II Oddziału Straży Pożarnej po połączeniu Krakowa i Podgórza i były użytkowane do lat 60. ubiegłego wieku. Dwa lata temu rada miasta wyraziła zgodę na sprzedaż działki wraz z budynkami, a konserwator zabytków wyraził zgodę na ich wyburzenie.

Budynki są w złym stanie technicznym, ale ich wartość historyczna jest niepodważalna. Odpowiednie prace konserwatorskie i rewitalizacja pomogłyby przywrócić im dawną świetność. Budynki zlokalizowane są w centrum Podgórza, a możliwości na ich wykorzystanie jest wiele. Mieszkańcy proponują między innymi: przekształcenie ich w muzeum lub centrum kultury.

Z przykrością przyjęliśmy przebudowę zabytkowego wiaduktu na ul. Grzegórzeckiej oraz  wyburzenie zabytkowej zajezdni "Pod Kotwicą" na Podgórzu. Nie chcemy, aby Kraków utracił kolejne ze swoich dóbr kultury i obiektów historycznych.

Na podstawie Art. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) składamy do Pana Prezydenta niniejszą petycję i apelujemy o uchronienie budynków straży pożarnej przy ul. Jana Zamoyskiego przed likwidacją.

 

łącząc wyrazy szacunku

Damian Herbowicz

Oliwia Krzysztofik 

Tomasz Hoffmann

Komitet Ochrony Zabytków i Dóbr Kultury

 

remiza_1.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Damian Herbowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...