Petycja w sprawie utworzenia miejsc swobodnego wybiegu dla czworonogów w Warszawie!

39883678_1747676872007599_7090716406961930240_n1.jpg

Prezydent m. st. Warszawy

Gabinet Prezydenta

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku z zaostrzeniem przepisów art. 77 kodeksu wykroczeń w myśl którego brak zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. 

W trosce o nasze otoczenie, komfort mieszkańców, a także właścicieli zwierząt, my niżej podpisani mieszkańcy Warszawy wnosimy o wydzielenie części terenów parków w Warszawie pod ogrodzone miejsca swobodnego wybiegu dla zwierząt, w których właściciele mogliby swobodnie spędzać czas rekreacyjny ze zwierzęciem bez ryzyka ukarania oraz obaw ze strony innych mieszkańców. Jesteśmy zdania, że celowość zaostrzenia przepisów powinna służyć przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców.

Jednakże z uwagi na dotychczasowe doświadczenia należy zauważyć, że obowiązujące wcześniej przepisy usankcjonowane niższymi grzywnami również nie pozwalały na swobodne poruszanie się zwierzęcia bez używania smyczy. Mimo to właściciele z uwagi na formę spędzania czasu oraz wygodę nie stosowali się do obowiązującego prawa. Uważamy, że działania polegająca wyłącznie na ograniczaniu praw właścicieli zwierząt, bez udostępnienia możliwości swobodnych spacerów, nie przyczynią się do poprawy komfortu zaniepokojonych mieszkańców.

Proponujemy zatem rozwiązanie, które w obecnym stanie faktycznym usatysfakcjonowałoby właścicieli zwierząt oraz równocześnie spełniłoby w praktyce celowość wprowadzenia sankcji za wyprowadzanie zwierzęcia bez smyczy. Z tego też powodu wnioskujemy o utworzenie ogrodzonych miejsc swobodnego wybiegu dla zwierząt na terenie każdej dzielnicy m.st. Warszawy, gdzie będą one mogły poruszać się bez smyczy. Właściciele zwierząt, mając do dyspozycji takie miejsca, nie będą musieli obawiać się kary za naruszenie przepisów prawa, co pozwoli im komfortowo spędzać wolny czas. Pozostali mieszkańcy miasta nie będą natomiast obawiać się o swoje bezpieczeństwo z powodu spacerujących luzem zwierząt.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie petycji.

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Żaneta Jarząb do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook