Petycja w sprawie zamknięcia fabryki mas bitumicznych w Starym Sączu.

        Jesteśmy krzykiem mieszkańców Gminy Stary Sącz, a w szczególności Myślca, Popowic, Cyganowic ulicy Piaski, Papieskiej, Trakt Św. Kingi, Magazynowej, Bandurskiego, Jana Pawła II. j PRAGNIEMY ABY Z NASZYCH OCZU ZNIKNĄŁ WIDOK TRUJACEJ ASFALTOWNI, TRUJACEJ NASZE DZIECI, ZIEMIE UPRAWNE, POWIETRZE, NAS ...AŻ W WRESZCIE WODĘ, która jest źródłem życia. 

Apelujemy z prośbą o podpisy ludzi z całej Polski,  pomogą one nam dotrzeć do serc i rozumu ludzi, którzy naszymi głosami są na tym miejscu, z którego mogą decydować o naszych losach.

IMG_20181202_173930.jpg

 Mieszkańcy alarmowali Burmistrza i sprzeciwiali się takiej lokalizacji wytwórni już jesienią 2015 r. jeszcze przed wydzierżawieniem terenu. Cytowane wypowiedzi Burmistrza zostały opublikowane w artykule który ukazał się 30 marca 2016 r. (starosadeckie.info https://www.starosadeckie.info/wydarzenia/mobilna-wytwornia-mas-bitumicznych-w-starym-saczu/). Wszystkie obawy mieszkańców z tamtego okresu potwierdziły się. Mieszkańcy tego rejonu wykazali się bardzo dobrą wolą i „odczekali” 2 lata ufając słowom Pana Burmistrza i wierząc zapewnieniom , iż w przypadku uciążliwego oddziaływania dla kogokolwiek burmistrz umowy nie przedłuży.

Wykazaliśmy się w sprawie ASFALTOWNI ogromną cierpliwością działając w myśl niepisanej zasady iż, „brudy pierze się we własnym domu”. Niestety Pan Burmistrz – co odczuwalnie wynika z jego wypowiedzi z dnia 29.11.2018r. – raczej nie ma zamiaru dotrzymać danego słowa, wręcz odnosimy wrażenie, ze chce dalszej współpracy z ASFALTOWNIA.

Link do wypowiedzi Burmistrza - https://www.starosadeckie.info/wydarzenia/pierwsza-petycja-do-wladz-wplynela-mieszkancy-chca-zamkniecia-fabryki-mas-bitumicznych/

Fabryka mas bitumicznych to mobilna wytwórnia - "prawnie" oznacza to, że nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko, przy czym oczywistym jest co się dzieje "nad naszymi głowami" w promieniu ok. 3,5 km. Związki chemiczne, które wydobywają się z tej fabryki, są silnie trujące!! Zmieniają genotyp!! A Najbardziej na tym cierpią nasze dzieci!! IMG_01093.JPG Tych rozmiarów kolos śmie nazywać się wytwórnia mobilna...Pytanie jak się przemieszcza?  Na kółeczkach?  

Nikt zatem nie analizował, oddziaływania tej ASFALTOWNI, na powietrze, wodę, ziemie czy produkty rolne. Oto kilka powodów, dla których warto zamknąć te fabrykę ; Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzen, dwutlenek siarki, azotu, tlenek węgla (http://weglowodory.manifo.com/toksycznosc-weglowodorow-arom) i wiele innych, mają rakotwórcze, mordecze działanie, a ich intensywny opad dotyka nas bezwzględnie od 2 lat.

Permanentny hałas roznosi się w promieniu 1,5 km i jest bardzo dokuczliwy, a co jest tym bardziej przykre, wdziera się do wnętrza domostw. Natarczywy hałas z fabryki docierają do wnętrza domu nawet przy zamkniętych oknach i nie raz nie pozwala to na sen, ponieważ „asfaltownia” swoje prace zaczyna często przed świtem i niejednokrotnie kończy po godzinie 22.00. Ogromny huk z wytwórni mas bitumicznych totalnie zagłusza wszystkie naturalne otaczające nas dźwięki przyrody; głosy ptaków, szum lasu, szum wody… Według badań naukowców zajmujących się wpływem dźwięku jako determinanty wyceny nieruchomości mieszkalnych, hałas wpływa negatywnie na środowisko i żyjące w nim istoty oraz obniża znacząco wartość nieruchomości. Hałas w środowisku oznacza niepożądane i szkodliwe skutki oddziałujące na środowisko, negatywnie wpływa na słuch oraz inne narządy i układy. Ma wpływ na zdrowie psychiczne, układ wegetatywny, trawienny i hormonalny. Prowadzi do zaburzeń snu i może też negatywnie wpływać na kontakty społeczne. Hałas może wpływać niekorzystnie na rozwój poznawczy u dzieci, czyli na koncentrację, pamięć czy rozwiązywanie problemów, co skutkuje pogorszeniem wyników w nauce!! 

Link o szkodliwosci halasu  http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/niematerialne/sentera,%20szczepanska.pdf

Fabryka Asfaltu położona jest -  200 m. od najbliższych domostw. 150 m. od Rzeki Poprad,   3 m od Trasy rowerowej "Małopolski odcinek trasy EuroVelo 11". Dookoła niej położone są pola uprawne, w bardzo bliskim sąsiedztwie!! Droga_rowerowa.jpg Po trasie rowerowej "EURO", jeżdżą ciężarówki z asfaltem, piachem itp. Rowerzyści na tym odcinku toczą trudy, by przejechać gdziekolwiek dalej.150_od_Popradu.jpg150 m dzieli Sfaltownie od rzeki POPRAD !!
500m_od_domostw.jpg Domy z ludźmi, ze zwierzętami i z zatrutą wodą do nie picia.
pola_rolne.jpg Pola uprawne, a w samym centrum "Ośrodek" zatruwający wszystko co się na polach urodzi.

 

             Dlaczego zatem Pan Burmistrz nie chce dotrzymać danego słowa, dlaczego wobec tak dużej uciążliwości ze strony tej wytwórni dla mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę chcę tak dogłębnie sprawę analizować i rozważać, organizować spotkania przedsiębiorcy z radnymi ? W jakim celu? Przedsiębiorca nie jest mieszkańcem gminy, nie odczuwa uciążliwości tylko je tworzy. Dlaczego Pan Burmistrz nie analizował tak dogłębnie argumentów mieszkańców sprzeciwiających się tej lokalizacji już w 2015 r. i 2016 r. ? Dlaczego podnoszone są argumenty zrealizowania w tym miejscu sporej inwestycji doprowadzenia gazu i sugerowania iż przy jego wykorzystaniu do podgrzewania mas  bitumicznych uciążliwość może być mniejsza ? Dlaczego w ogóle podnoszony jest argument że ta firma ma na terenie Starego Sącza kilka prac do zrealizowania i trzeba się zastanowić czy  w tym kontekście nie warto dać im czasu na przeniesienie tej inwestycji? Czy gmina otrzymuje od tej wytwórni masę bitumiczną bezpłatnie? Czy po super obniżonej cenie? Dlaczego inwestora interesuje jak poradzi sobie wykonawca, który dobrowolnie zgłosił się do przetargu, nie realizuje robót darmowo, a za ciężkie pieniądze nas wszystkich (mam tu na myśli środki własne gminy – podatki mieszkańców oprócz tych pozyskanych z projektów)? 

W OBIETNICACH, TROSKA O NASZE ZDROWIE A W RZECZYWISTOŚCI TROSKA O FORSE !!

JEST się CZEGO WSTYDZIć!!

Nam mieszkańcom zależy aby gmina się rozwijała w zrównoważony sposób a nie kosztem: - zdrowia i w dalszej perspektywie życia mieszkańców, - kosztem utraty jakości powietrza, - kosztem utraty wartości nieruchomości będących własnością mieszkańców, - kosztem utraty dóbr nie materialnych (pięknego krajobrazu, odgłosów natury, walorów przyrodniczych doliny Popradu) - kosztem wizerunku gminy wśród gości, turystów odwiedzających naszą gmine.

 Zwracamy uwagę również na inne negatywne skutki, które może wywołać/wywołuje ta wytwórnia mas bitumicznych. Zaznaczamy, iż wizualnie nieestetyczna, hałaśliwa i szkodliwa wytwórnia asfaltu powoduje i powodować będzie obniżenie wartości rynkowej nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu tej wytwórni, co potwierdzają mieszkańcy oraz eksperci zajmujący się wycenami nieruchomości.

Ponadto wytwórnia mas bitumicznych została niestety zlokalizowana przez władze gminy w sąsiedztwie najpiękniejszych zakątków naszej gminy:

- Ołtarz Papieski (strefa chronionego krajobrazu),

- Sąsiedztwo terenów „Natura 2000”(do niedawna Popradzki Park Krajobrazowy),

- ścieżka rowerowa - małopolski odcinek trasy EuroVelo 11,

- trasa międzynarodowych spływów kajakowych

- obszary leśne, w tym niespotykane już Lasy łęgowe,

- rzeka Poprad – ostatni piękny i dziki odcinek w dolnym biegu rzeki.IMG_00361.JPG

 Uważamy, że jest to rażąca lokalizacja, ponieważ wytwórnia mas bitumicznych stała się przedmiotem, z którym tysiące pielgrzymów odwiedzających Ołtarz Papieski i turystów rowerowych będzie identyfikować Gminę Stary Sącz. Ponadto wiadomo przecież, że instalacje tego typu fabryk w rejonach wiejskich i rolniczych, zaburzają ład przestrzenny.Prosimy -z rozmysłem z rozwaga i sercem świadomi - o wsparcie. Chcemy żyć w jak największej zgodzie z natura, chcemy by przyjeżdżali do nas ludzie, nabierając czystego powietrza w płuca i z obietnica powrotu, zegnali nas bez masek tlenowych a z uśmiechem na twarzy. A Dla nas samych chcemy pić zdrową wodę, nie żyć w stresie i hałasie, mieć zdrowie dzieci i zdrowe jedzenie. Cieszyć się naszym górskim, wiejskim światem.


INICJATORZY; Małgosia i Michał.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam INICJATORZY; Małgosia i Michał. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook