Petycja w sprawie zniesienia opłaty z tytułu posiadania psa w mieście Ruda Śląska

                                      Szanowna Pani Aleksandra Skowronek

                                      Przewodnicząca Rady Miasta w Rudzie Śląskiej

 

My, niżej podpisani mieszkańcy miasta Ruda Śląska wnosimy o zniesieninie od roku 2019 opłaty z tytułu posiadania psa.

Opłata budzi wiele kontrowersji wśród właścicieli psów, a jej egzekwowanie jest trudne ze względu na realne oszacowanie ilości psów w mieście, a co za tym idzie możlwość uchylania się posiadaczy psów od uiszczania tej opłaty.

Troska o zwierzęta w schronisku  powinna spoczywać na całej lokalnej społeczności i jest obowiązkiem gminy .

Dbanie o zachowanie czystości po swoim psie to obowiązek właściciela i żadna opłata go z tego nie zwalnia.

Wierzymy, że miasto w swoim budżecie znajdzie środki na budowę nowych wybiegów oraz na zapewnienie koszy na psie odchody.

 Jako mieszkańcy liczymy na pozytywne rozpatrzenie petycji.

                                                    Irena Zduńska-Kramorz

(oraz mieszkańcy miasta Ruda Śląska popierający petycję, zgodnie z listą podpisów)

               

 


Irena Zduńska-Kramorz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Irena Zduńska-Kramorz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook