Petycja w sprawie zwiększenia częstotliwości przejazdów bądź zwiększenia taboru obsługującego linię autobusową 203 na trasie Fort Wawrzyszew - metro Młociny

Do: Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa

Według dokumentu strategicznego przyświecającego kierunkom działań Zarządu Transportu Miejskiego, czyli tzw. „planu transportowego” usługi transportu publicznego powinny być organizowane na możliwie wysokim poziomie i być jak najbardziej dostępne.

O wysokim poziomie usług nie może być niestety mowy w przypadku linii 203, która obsługiwana jest przez tabor nieprzystosowany do istniejących potrzeb komunikacyjnych. Korzystając z komunikacji miejskiej na Bielanach, od lat obserwujemy, w jakim ścisku znajdują się podróżni, jak duży powoduje to chaos wewnątrz pojazdu, jakie opóźnienia w odjeździe z przystanku generuje taka sytuacja oraz przede wszystkim tego jak wiele osób nie ma szansy na to, aby zmieścić się już w autobusie. Komfort jazdy podróżnych w takim ścisku nie kwalifikuje się do usług świadczonych na wysokim poziomie, a utrudniona dostępność nie zachęca mieszkańców do użytkowania z komunikacji miejskiej.

Wskazany problem, traktowany jako efekt zaniechania konkretnych działań na przestrzeni ostatnich lat, jest bardzo wyraźnym przykładem niewydolności komunikacji zbiorowej. To właśnie brak inicjatywy podejmowania skutecznych decyzji w zakresie wskazanej niniejszą interpelacją problematyki powoduje, iż w ogólnej świadomości wielu osób komunikacja zbiorowa jest zbyt mało atrakcyjna, aby stać się autentyczną alternatywą dla wygodnej komunikacji indywidualnej - samochodowej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie pogłębionej analizy tej sytuacji
i podjęcie (chciałoby się w tym przypadku rzec: w końcu!) skutecznych działań, aby: zwiększyć częstotliwość kursowania linii 203 w godzinach szczytu oraz wprowadzić większy tabor obsługujący tę linię autobusową. Zbyt wiele głosów mieszkańców oscyluje wokół tego problemu, aby nie potraktować go priorytetowo – i o takie podejście do sprawy proszę. Brak podjęcia działań w tym kierunku będzie wyjątkowo niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę fakt decyzji o zwiększeniu częstotliwości linii 211.

 

Mieszkańcy Bielan


Krystian Lisiak - radny Bielan z Chomiczówki (Stowarzyszenie Razem dla Bielan)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krystian Lisiak - radny Bielan z Chomiczówki (Stowarzyszenie Razem dla Bielan) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook