Petycja za wprowadzeniem powrotnej trasy autobusu 151 po ulicy Żywieckiej w Krakowie

IMG_20240705_125821.jpgMy, mieszkańcy Borku Fałęckiego i okolic,  domagamy się wprowadzenia powrotnej trasy autobusu 151 z pętli Borek Fałęcki po ulicach: Zakopiańska, Zbrojarzy, Montwiłła-Mireckiego, Żywieckiej i dalej w kierunku pętli na os. Kliny po aktualnym przebiegu tej linii.

Obecnie autobus 151  kursuje z Klinów przez Borek Fałęcki tylko w jednym kierunku tj. przez ul. Żywiecką, Kościuszkowców i dalej Zakopiańską do pętli autobusowo-tramwajowej przy Zakopiańskiej.

Mieszkańcy Borku Fałęckiego nie mają jak z powrotem wrócić z pętli Borek, targowiska czy  tramwaju i są zmuszeni jechać innym  autobusem na Kliny i dopiero wracać z przesiadką jeżdżącym w jednym kierunku 151, co znacznie wydłuża czas podróży. W przypadku korków na ul. Zawiłej, przejazd jeszcze bardziej się wydłuża.

W obszarze o którym mowa,  mieszka kilka tysięcy osób. Szczególnie starsze osoby,  które nie mają samochodów, nie mogą łatwo wrócić do domów i muszą chodzić z ciężkimi zakupami piechotą. Także dzieci, dojeżdżające autobusem do pobliskiej szkoły podstawowej 49  nie mają jak wrócić potem do domów np. na Polanie Żywieckiej czy osiedlu Jagodowa/Kępna i zimą muszą iść długą trasą po zmroku wzdłuż parku i lasu, często nieodśnieżoną drogą.

Dlatego domagamy się od Rady Dzielnicy IX, Rady Miasta Krakowa oraz Prezydenta Miasta Krakowa podjęcia wszelkich koniecznych środków, aby autobus 151 zaczął jeździć w drugą stronę po w/w trasie jak najszybciej.

Mieszkańcy Krakowa


Artur Surówka, Tomasz Kozłowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Artur Surówka, Tomasz Kozłowski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego adresu publicznie online.

Nie wyświetlimy Twojego kodu pocztowego publicznie online.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Artur Surówka, Tomasz Kozłowski do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...