Podpisz list w sprawie dotacji dla kwartalnika "Migotania"

Szanowny Panie Ministrze, my niżej podpisani, prosimy o uwzględnienie odwołania Redaktora Zbigniewa Joachimiaka z powodów, które są w piśmie odwoławczym

 

Odwołanie Pragniemy odwołać się do prawidłowości, że kultura trwa w ciągłości swoich instytucji, również takich jak np. pisma literackie. Migotania ponad wszelką wątpliwość są taką współczesną instytucją kultury łączącą poprzez swój profil różne pokolenia twórców, kierunki w sztuce i literaturze. Wszelkie działania kulturotwórcze musze mieć czas na swój rozwój i czas na oddziaływanie. Przerwanie działania takich instytucji najczęściej łączy się z definitywnym zakończeniem istnienia.

Kwartalnik Migotania, jakkolwiek niezwiązany z żadnymi grupami i środowiskami interesu udawało się wydawać przez 15 lat. W tym czasie dopracował się oryginalnej formuły i  - co najważniejsze - ugruntowanego odbioru i zaangażowanych czytelników.

Pismo poprzez swój „staromodny” gazetowy format, w jedyny sposób na rynku czasopism, potrafiło połączyć różne odłamy pisarzy i artystów i regularnie prezentuje najnowszą literaturę, krytykę sztuki, oraz grafikę i fotografikę. W burzliwych czasach społeczno-politycznych, nie uchylając się przed obecnością w tematach bieżących, zachowało równowagę pomiędzy różnymi stronami światopoglądowymi. Dzięki temu pismo jest uznawane jako własne  miejsce do manifestacji swoich dzieł przez bardzo różnych autorów.

Migotania są „własnym miejscem” nie tylko dla różnych autorów, ale również dla czytelników.  Zaświadczyć może o tym zdarzenia sprzed 3 lat, kiedy to ówcześni decydenci odmówili finansowania pisma. Wtedy spontanicznie zareagowali czytelnicy pisma i zaprotestowali wysyłając list z kilkoma tysiącami podpisów z prośbą o ratunek dla Migotań. Biorąc pod uwagę, że pismo jest z natury niszowe, tak liczne podpisy i tak żywa reakcja potwierdziła, że pismo jest bardzo potrzebne, a jego brak będzie postrzegalny i bolesny a może nawet niezastąpiony dla wielu odbiorców.

Pismo też zostało docenione przez związki twórcze, które zawnioskowały (skutecznie) aby redaktor naczelny otrzymał odznaczenie Gloria Artis. W sposób więc pośredni również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdziło, że Migotania są wysokiej klasy przedsięwzięciem wydawniczym wartym ochrony i wsparcia przez państwo.

Brak finansowania pisma w aktualnej edycji Programu może spowodować, że w JUBILEUSZOWYM 15 roku jego trwania tytuł może zniknąć z rynku pomimo, że jest trwałym i docenianym elementem krajobrazu kulturowego Polski. Chciałby zwrócić uwagę, że pismo jest tytułem niezależnym, co paradoksalnie powoduje brak instytucjonalnego zainteresowania istnieniem kwartalnika. Przez lata pismo było finansowane przez redaktora naczelnego ze środków pochodzących z jego antykwarycznej i wydawniczej, a też literackiej działalności, ale od kilku lat możliwości takie wygasły.  

 

Zbigniew Joachimiak, Redaktor Naczelny


Pisarze.pl - e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Pisarze.pl - e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook