Poparcie dla przedsięwzięć Klubu Kulturalnego Drabina i Klubu Wszyscy Razem Mirków w Konstancinie-Jeziornie

Klub Kulturalny Drabina jest inicjatywą lokalną mieszkańców Skolimowa, a Klub Wszyscy Razem Mirków jest inicjatywą lokalną mieszkańców Mirkowa zmierzające do budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności. Do udziału w projekcie są zaproszeni mieszkańcy Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Skolimów/Mirków. W ramach działań Klubu Kulturalnego Drabina i Klub Wszyscy Razem Mirków realizowane są spotkania, warsztaty, zajęcia : edukacyjno-kulturalne, sportowe, imprezy integracyjne itp. Celem zadania jest zaktywizowanie mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, w szczególności Skolimowa/Mirkowa. Skolimów i Mirków to jedne ze starszych dzielnic Konstancina-Jeziorny. Mieszkańcy tych rejonów mają ograniczone zasoby finansowe. Zajęcia pełnopłatne : rozwojowe, edukacyjne, artystyczne itp. są dla nich niedostępne. Możliwości korzystania z zajęć organizowanych przez sąsiednie ośrodki kultury dla wielu osób są ograniczone z powodu niedostatecznie rozwiniętej komunikacji miejskiej. Obszar Skolimowa charakteryzuje się zabudową jednorodzinną, brakiem obiektów i miejsc publicznych takich jak kluby domy kultury, kawiarnie, skwery, place zabaw dla dzieci. Obszar Mirkowa charakteryzuje się zabudową blokowisk, a ilość miejsc w domu kultury, kawiarniach i innych miejscach aktywności jest niedostateczna na tylu mieszkańców. Z tego powodu mieszkańcy nie mają możliwości nawiązywania kontaktów, zacieśniania więzi sąsiedzkiej. Możliwość wykorzystania sali w OSP Skolimów stanowi szansę i możliwość utworzenia miejsca wspierającego budowanie relacji międzysąsiedzkich. Realizacja nieodpłatnych zajęć pozwoli na integrację lokalnej społeczności, zarówno dzieci jak i dorosłych. Poprzedni rok działalności KK Drabina/KWR Mirków pokazał, że  zapotrzebowanie na taką działalność w Skolimowie/Mirkowie jest bardzo duże. Funkcjonowanie KK Drabina/KWR Mirków jest zalążkiem utworzenia w Konstancinie-Jeziornie Miejsc Aktywności Lokalnej.


Ewa Kacprowicz - KK Drabina/KWR Mirków/OSP Skolimów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ewa Kacprowicz - KK Drabina/KWR Mirków/OSP Skolimów do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook