Prezydencie Żor skonsultuj z mieszkańcami wprowadzenie opłat za deszczówkę

Sz. P.

Waldemar Socha

Prezydent Miasta Żory

al. Wojska Polskiego 25

44-240 Żory

 

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Żory

My, mieszkańcy Miasta Żory zwracamy się do Pana z petycją o przeprowadzenie z nami szerokich konsultacji w sprawie wprowadzenie w mieście opłaty komunalnej za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych przez kanalizację deszczową znajdującą się we władaniu PWiK Żory (tzw. opłata za deszczówkę). Wprowadzenie tej opłaty budzi w nas - Żorzankach i Żorzanach liczne kontrowersje i wątpliwości o celowości jej wprowadzenia. Nie zgadzamy się z Pana stanowiskiem, iż pobieranie opłaty za deszczówkę "nie budzi wątpliwości u odbiorców usług w tym zakresie". Niezrozumiała jest dla nas celowość, wysokość i sposób ustalania opłaty za deszczówkę. Ta kwestia bardzo nas porusza i jest dla nas - mieszkańców Żor bardzo istotną sprawą. Zebranie bezpośredno od nas opinii, uwag i propozycji pozwoli Panu prezydentowi Żor bardziej odpowiedzialnie podejść do kwestii wprowadzenia opłaty za deszczówkę, określenia jej wysokości i sposobu jej ustalania. Publiczna debata nad sposobem gospodarowania przez PWiK Żory mieniem publicznym, jakim jest kanalizacja deszczowa przyczyni się także do bardziej racjonalnego jego wykorzystania, a co za tym idzie także obniżania kosztów, co przełoży się na wysokość opłaty za deszczówkę.

Poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych, zapytanie nas o opinie i rady pozwoli Panu i władzom miasta lepiej zdiagnozować nasze potrzeby. Natomiast Żorzanki i Żorzanie poznają intencje władz lokalnych i być może zrozumiemy argumenty za wprowadzeniem opłaty za deszczówkę.

My, Żorzanie pragniemy aktywnie uczestniczyć w stanowieniu miejscowego prawa, szczególnie tego adresowanego do nas. Nie chcemy być wyłącznie jego biernymi wykonawcami. Pragniemy, by władze miasta efektywnie komunikowały się z nami, byśmy stworzyli wspólnie kulturę dialogu i kreatywności w istotnych dla nas sprawach, takich jak opłata za deszczówkę.

Jesteśmy przekonani o woli współpracy Pana prezydenta Żor z Żorzankami i Żorzanami w tej kwestii i przychylnego potraktowania naszej petycji.

Mieszkańcy Żor

Grupa Działamy, stowarzyszenie zwykłe

 


Grupa Działamy stowarzyszenie zwykłe    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Grupa Działamy stowarzyszenie zwykłe. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook