Prosimy o uznanie Tudovlyan jako części narodu polskiego

Celem petycji jest uznanie Tudovlyan (grupy etnograficznej) jako część narodu polskiego, który z woli losu znalazł się w w regionie Tver. Pod koniec XVIII wieku na terytorium Polski odbywały się masowe przesiedlenia ludności, którzy osiedli w dawnej dzielnicy Rżew (obecny powiat Oleninski i częściowo Zubtowski), kiedy wygnano ich po stłumieniu powstania Tadeusza Kościuszki w roku 1794.
Nasz region ma długotrwały związek z Polską, na co istnieje wiele udokumentowań historycznych, dlatego też chcemy nawiązać więzi kulturowe również w XXI wieku.

W tej chwili Tudovlyanie utożsamiają się z Rosjanami, nie biorąc pod uwagę ani swojego prawdziwego pochodzenia, ani własnych historycznych losów, jako potomków tych, którzy kilka wieków temu zostali przesiedleni. Naszych przodków pozbawiono ojczyzny, zostali rozdzieleni z rodzinami i bliskimi, pozbawiono ich możliwości życia na własnej ziemi. Wolni ludzie stali się poddanymi chłopami, którzy zostali zmuszeni do pracy dla właścicieli ziemskich. Czekała nas stuletnia, niewolnicza praca, straszne warunki do życia na granicy przetrwania. Pozbawiono nas ojczystego języka, własnej kultury. Wszystko, co nam wtedy pozostało, to próbować przetrwać. Teraz uważamy, że nadszedł czas, aby przywrócić nam prawa.

Tudovlyanie znaleźli się na terytorium Europy po stłumieniu powstania Tadeusza Kościuszki. Po powstaniu wielu rozproszyło się po całej Rosji. Tak powstały całe osady na Syberii. Tverskaya krawędź tej krainy była nieprzyjazna; lasy, bagna, nie zawsze były żyzną glebą.Te warunki zostały praktycznie porównywane z Syberią. Kraina była pusta. Potwierdzenie na to można znaleźć w pracy Szeremietiewa Siergieja Dmitriewicza, rosyjskiego działacza społecznego, historyka i kolekcjonera, największego właściciela ziemskiego, do którego należały do podmoskiewskie Kuskovo, Mikhailovskoe, Vvedenskoe, Ostafyevo, a także Dom fontanny w Petersburgu. W swoim dziele "Młody acl, access control list", z tekstem którego można zapoznać się na stronie Twerze Państwowej Obwodowej bibliotece Naukowej im.A. M Gorzki, napisał: "Między innymi Młody acl, access control list wsi zachowało się osiedle pod tytułem "Syberia”. Chłopi tej wsi są nazywani są "Syberyjskimi”, ale kim są i skąd pochodzą, nie wiemy. " Praca pochodzi z 1899 roku.

W naszych stronach nie rzadko spotykają się polskie nazwiska, takie jak Ciechanowski, Lewandowski, Stefanowicz i inne. Oczywiście nie wszystkie nazwiska zachowały się w dotychczasowym wydaniu. Najprawdopodobniej nazwiska chłopom zastąpiły właściciele w celu rusyfikacji. Jest wielokrotna wzmianka o migracji ludzi z "zachodnich terytoriów" w pracach różnych badaczy i naukowców.

Tym listem zwracamy się z prośbą do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy i prezydenta Rosji, Władimira Putina, o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Ta petycja zostanie również skierowana do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Podobna petycja opublikowana jest teraz po rosyjsku w Rosji.

Jak pomoże petycja w przypadku jej sukcesu? Dla nas najważniejszy jest sam akt uznania i otrzymania wsparcia. Nie chcemy otrzymywać nic specjalnego i nie liczymy na pomoc finansową ani żadną inną rzecz, którą można zmierzyć. Pragniemy zjednoczyć się z wami, złączyć nasze serca, które biją w harmonii z waszymi sercami! Kochamy Polskę i naród polski. A jeśli ta miłość jest wzajemna nie potrzebujemy niczego więcej.
W Rosji chcemy żądać wielkich praw, ponieważ uważamy, że mamy prawo żądać tego od rządu, zbyt długo pracowaliśmy na tej ziemi.

Jeśli nam się to uda, w Rosji możemy liczyć na możliwość nauki naszego ojczystego języka, historii, stworzenia autonomii kulturalnej zgodnie z "Ustawą o autonomii narodowo-kulturalnej" z 17 czerwca 1996 r. N 74-PF, liczymy na wsparcie władz rosyjskich i wiele inny.
Oto przykład z prawa:
Ochrona mniejszości narodowych w Federacji Rosyjskiej odbywa się również poprzez przyznanie im specjalnych praw i gwarancji.
Reguły federalne gwarantują mniejszości narodowe (grupy narodowe, wspólnoty):
możliwość organizacji samorządu terytorialnego (z niewielkim pobytem) uwzględniającym tradycje wspólnot etnicznych (art. 8 ustawy federalnej z 28 sierpnia 1995 r. "O ogólnych zasadach organizacji samorządu terytorialnego w Federacji Rosyjskiej").
prawo do autonomii narodowo-kulturalnej poprzez samostanowienie w formie publicznego stowarzyszenia obywateli Federacji Rosyjskiej, środowiska dla pewnych etnicznych osobliwości, w celu samodzielnego rozwiązania problemów zachowania tożsamości, rozwoju języka, edukacji i kultury narodowej (ustawa z 17 czerwca 1996 r. "O narodowej autonomii kulturalnej") "). Od 1999 r. Istniało 7 narodowo-kulturalnych autonomii na poziomie federalnym, około 70 - regionalnych i prawie 180 lokalnych;
prawo do nauki w języku ojczystym, szkolenie zgodnie z programami, wzbogacone o komponent narodowo-regionalny (s. 6, 7 Ustawy Federacji Rosyjskiej o edukacji). Na przykład w 1998 r. 794 szkół ogólnokształcących funkcjonowało w miejscach zamieszkania rdzennych mniejszości. native jako przedmiot szkolny
prawo do zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej i narodowej (art. 20-24 Podstawy ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w dziedzinie kultury);
prawo do używania języków narodowych (prawo federalne "O językach narodów Federacji Rosyjskiej").

Można również nadać status rdzennej mniejszości narodowej, biorąc pod uwagę, że krótko reprezentujemy grupę sułtanów narodu polskiego w jednym obszarze. Kilka słów o szczególnym statusie małych rdzennych mieszkańców Rosji. Biorąc pod uwagę wielkość tych narodów (niektóre z nich są na skraju wyginięcia), specyfikę stylu życia i kultury (nierozerwalny związek z lądem, tradycyjną hodowlę, rybołówstwo, polowanie) i ich trudności w tej chwili (wysoka śmiertelność, bezrobocie, niezdolność do relacji rynkowych), Federacja Rosyjska gwarantuje swoje prawa zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami i normami prawa międzynarodowego i traktatami międzynarodowymi Federacji Rosyjskiej (art. 69 Konstytucji). Jednocześnie ochrona rodzimych siedlisk i tradycyjnego stylu życia małych społeczności etnicznych jest powierzona wspólnej kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotom (paragraf "M", art. 72 Konstytucji).

Status tych narodów jest wszechstronnie określony przez ustawę z 30 kwietnia 1999 r. "O gwarancjach praw rdzennych mniejszości w Federacji Rosyjskiej". Ustawa z 30 kwietnia 1999 r. W szczególności ogranicza kompetencje i kompetencje Federacji Rosyjskiej i podmiotów do ochrony praw małych narodów, określa odpowiednie uprawnienia samorządów lokalnych, ustanawia zbiorowe i indywidualne prawa, w tym prawo do terytorialnego samorządu publicznego, tworzenie społeczności, reprezentowanie w organach ustawodawczych organów państwowych podmiotów federacji i organów przedstawicielskich samorządu lokalnego, wymiana służb wojskowych na przemian służby cywilnej.
Niektóre aspekty życia rdzennej ludności znajdują odzwierciedlenie w specjalnych przepisach federalnych. W szczególności gwarantowane:
uwzględnienie interesów etnicznych, rekompensata (w formie płatności z budżetu federacji) z tytułu korzystania z zasobów naturalnych w zakresie działalności małych narodów (art. 42 ustawy federalnej z 3 marca 1995 r.) Pogłębienie), art. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. "o dystrybucji umów") ;
Prawo do korzystania z funduszu leśnego, specjalnie chronionych terytoriów naturalnych, świata zwierząt (art. 107, 124 kodeksu leśnego Federacji Rosyjskiej z dnia 24 stycznia 1977 r., Art. 9, 15, 24 F. n. Z 14 marca 1995 r., "O obszarach chronionych ", Art. 48 i 49 USTAWA z 24 kwietnia 1995 r." O świecie zwierząt ", art. 11 ustawy federalnej z 30 listopada. O szelfie kontynentalnym Federacji Rosyjskiej»);
Intensywnie rozwija się przepisy o rdzennych małych narodach w podmiotach Federacji Rosyjskiej, gdzie mieszkają. Odpowiednie przepisy są mocowane w konstytucjach i ustawach, a także w innych aktach prawnych tych podmiotów.
Jeśli petycja zostanie zatwierdzona i będziemy uznani za Polaków z pochodzenia, nasz region stanie się o wiele lepszy niż wcześniej, a nasza przeszłość stanie się jasną przyszłością!


Alexandr Olszewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Alexandr Olszewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook