Protest przeciwko budowie spalarni/ ciepłowni odpadów w Żywcu

Protest mieszkańców Żywca oraz okolic,a także wszystkich, którym nie jest obojętne czyste powietrze w Żywcu, przeciwko powstaniu spalarni/ ciepłowni odpadów na terenie miasta Żywca.

Spalarnia jest inwestycją związaną z istotnym podwyższeniem ryzyka
skażenia środowiska i narażeniem zdrowia ludzi. W planach jest ona umiejscowiona blisko zabudowań mieszkalnych.

Powstające w procesie spalania zanieczyszczenia środowiska; niebezpieczne związki chemiczne; toksyczne ścieki, pyły i żużel; zanieczyszczenia w postaci dioksyn zaburzających funkcjonowanie układu genetycznego i hormonalnego, powodujące raka, obniżające odporność immunologiczną i zdolności rozrodcze to tylko nieliczne z wielu negatywnych oddziaływań tego typu instalacji na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne.

Spalarnia może doprowadzić do zwożenia na teren Żywca odpadów z innych miast i województw. Przyczyni się niewątpliwie do spadku atrakcyjności turystycznej miasta i regionu oraz do obniżenia wartości gruntów i prywatnych działek znajdujących sie w jej rejonie.

Protestujemy także przeciwko braku  dostępu do informacji na temat inwestycji, oraz braku przejrzystych konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Chcemy żyć w czystym mieście i mamy prawo decydować o przyszłości oraz zdrowiu nas samych oraz naszych dzieci.

Jednocześnie, na mocy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów powyższej petycji.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Aleksandra do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook