Protest przeciwko dewastacji Parku Fosa i Stoki Cytadeli przez budowę w parku dodatkowego wjazdu dla ciężkich pojazdów obsługujących budowy Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski

Adam Buława

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego 

al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

Robert Kostro

Dyrektor Muzeum Historii Polski

ul. Mokotowska  33/35

00-560 Warszawa

 PETYCJA 

My, niżej podpisani, zwracamy się z żądaniem natychmiastowego zaniechania przez władze Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Historii Polski budowy w Parku Fosa i Stoki Cytadeli dodatkowego wjazdu dla ciężkiego sprzętu budowlanego obsługującego te dwie inwestycje.

Ciężkie pojazdy budowlane będą korzystać z wjazdu przez całą dobę, przez kilka lat, aż do ukończenia obu inwestycji. Nie ma naszej zgody na nieprzemyślane działania podejmowane z zaskoczenia, bez jakiejkolwiek informacji i bez konsultacji z mieszkańcami, zwłaszcza te uciążliwe dla mieszkańców i negatywnie oddziałujące na środowisko naturalne.

Nie pozwolimy, aby park zamienił się w plac budowy - ta szkodliwa dla mieszkańców inwestycja narazi ich na wieloletnie niedogodności i spowoduje zniszczenie infrastruktury oraz istniejącej zieleni, więcej - cały ekosystem parku zostanie zaburzony.

Z poważaniem, 

 Żoliborza oraz sympatycy Parku Fosa i Stoki Cytadeli. 


Jolanta Zjawińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jolanta Zjawińska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook