Protest przeciwko likwidacji Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Dokonywana obecnie przez polskie władze likwidacja Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej budzi nasz stanowczy sprzeciw. Cieszący się międzynarodową renomą lubelski Instytut, założony przez prof. Jerzego Kłoczowskiego, od wielu lat prowadzi bezcenne prace badawcze i edukacyjne, przyczyniając się do zbliżenia Polski i jej wschodnich sąsiadów, a zarazem krzewiąc ideę europejską w Białorusi, Ukrainie i Rosji. Od kilku lat Instytut jako jedyna placówka naukowa w Polsce blisko współpracuje ze środowiskami naukowymi w Rosji. Wynikiem tej współpracy jest wielotomowy zbiór materiałów pomocniczych do nauczania historii w polskich i rosyjskich szkołach. Przedsięwzięcie to zostało w tegorocznym sejmowym exposé ministra spraw zagranicznych wymienione jako jedyne osiągnięcie w relacjach polsko-rosyjskich.W Polsce nie ma placówki, która mogłaby zastąpić Instytut Europy Środkowo-Wschodniej lub kontynuować jego misję. Likwidacja Instytutu jest fatalnym sygnałem dla wschodnich sąsiadów Polski, podważa wiarygodność polskiej polityki zagranicznej i w tej dziedzinie niebezpiecznie osłabia pozycję Polski w Unii Europejskiej.   

Bogumiła Berdychowska, Warszawa

prof. dr Hans-Jüregn Bömelburg, Gießen, współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, IH PAN

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

prof. Norman Davies, Fellow of the British Academy.

o. Tomasz Dostatni OP, Lublin

prof. dr hab. Andrzej Friszke, ISP PAN

prof. Evgeny Gontmakher, Moskwa

prof. dr hab. Marcin Kula, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

dr Andreas Lawaty

dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL, dyrektor Instytutu Europeistyki KUL

prof. dr Jerzy Łukaszewski, b. profesor KUL, b. ambasador RP w Paryżu

prof. dr hab. Paweł Machcewicz, ISP PAN

dr hab. Piotr Majewski, IH UW

dr Janusz Marszalec, Gdańsk

dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS, prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

prof. dr hab. Grzegorz Motyka, ISP PAN

dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, b. ambasador RP w Moskwie

dr hab. Sławomir M. Nowinowski, prof. UŁ

dr hab. Michał Nowosielski, b. dyrektor Instytutu Zachodniego

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, ISP PAN

Grażyna Płodowska, Lublin, wieloletnia najbliższa współpracowniczka prof. Jerzego Kłoczowskiego

prof. dr Antony Polonsky, Emeritus professor of Holocaust Studies, Brandeis University

dr Adam Pomorski, prezes Polskiego PEN Clubu

prof. dr hab. Andrzej Romanowski,redaktor naczelny „Polskiego Słownika Biograficznego”

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. IHN PAN, Warszawa

prof. dr Timothy Snyder, Yale University

prof. dr hab. Rafał Stobiecki, UŁ

dr hab. Tomasz Stryjek, prof. ISP PAN

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, b. rektor KUL, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

prof. dr Barbara Törnquist-Plewa, Center for Languages and Literature, Lund University

dr hab. Robert Traba, prof. ISP PAN

prof. dr Stefan Troebst, Leipzig

prof. dr hab. Andrzej Walicki, Warszawa, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

o. Ludwik WiśniewskiOP, Lublin

prof. dr hab. Anna Wolf-Powęska, b. dyrektor Instytutu Zachodniego

dr hab. Marcin Zaremba, IH UW  

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook