Przestańcie dręczyć Lecha Wałęsę. Prokurator Andrzej Pozorski, szef pionu śledczego IPN, zastępca Zbigniewa Ziobry, Jarosław Szarek, prezes IPN

   IPN od wielu lat dręczy  Lecha Wałęsę zarzucając Mu aktywna współpracę z prl-owskimi służbami bezpieczeństw. Nie respektuje przy tym prawomocnego wyroku uwalniającego Go od tego zarzutu. W związku z tym domagamy się stanowczo :

   1. Wstrzymania publikacji niezweryfikowanych dokumentów dotyczących Lecha Wałęsy.

   2. Skrupulatnego i rzetelnego sprawdzenia zawartości teczek Kiszczaka z udziałem niezależnych ekspertów z UE‐ wszak zawód i praca gen. Kiszczaka polegała na kłamaniu, szczuciu i służbie obcemu, wrogiemu niepodległej Polsce zbrodniczemu mocarstwu.

   3. Opublikowania podstawy prawnej, dzięki której IPN zakupił w/w dokumenty. Interesuje nas, czy obie strony transakcji postępowały zgodnie z odpowiednimi kodeksami. Dlatego prosimy o szczegółowe ich wskazanie wraz ze wszystkimi paragrafami.

   4. Jeżeli IPN mimo wszystko ma zamiar bez wnikliwej analizy podać te papiery do ogólnoświatowej wiadomości, żądamy opublikowania ich RAZEM ZE WSZYSTKIMI POZOSTAŁYMI. Na weryfikację przyjdzie czas później ( tak samo, jak dzieje się to z teczkami Naszego Noblisty ). 

Mamy do tego pełne prawo i będziemy dochodzić tego choćby w Strasburgu. Wolni obywatele praworządnej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w dużej mierze Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie zawdzięczamy niezawisłą, demokratyczną Ojczyznę.

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook