Przywrócenie kursu autobusów na trasie Kargowa - Zielona Góra w dniach szkolnych

Rada Młodzieżowa Miasta i Gminy Kargowa, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy gminy Kargowa stanowczo protestują przeciwko likwidacji połączeń na trasie Kargowa- Zielona Góra o godzinie 6:43 i Zielona Góra- Kargowa o godzinie 15:15. Likwidacja tych połączeń utrudnia uczniom dojazd do szkoły i powrót do domu, a także osobom pracującym. Dla wielu mieszkańców nieposiadających samochodu ( w tym młodzieży, która nie ukończyła 18 roku życia), osób starszych, przejazd PKS-em to jedyny sposób, aby dostać się do Zielonej Góry i Kargowej. A przecież to właśnie tam znajdują się ośrodki zdrowia, duże sklepy, szkoły średnie, poczta, sąd, Urząd Skarbowy, ZUS, Urzędy Gminy i Starostwo Powiatowe itd. Należy jeszcze wspomnieć, że autobusem jeżdżącym z Kargowej do Zielonej Góry i z Zielonej Góry do Kargowej jeżdżą mieszkańcy okolicznych miast i wsi, którym likwidacja wyżej wymienionych kursów utrudnia dojazdy do miejsc pracy, zamieszkania itd.

Uczniowie wybrali szkoły średnie w Zielonej Górze z powodu wysokiego poziomu edukacji, jednak zabrane połączeń autobusu uniemożliwiają im kształcenie się. Uczniowie po skończonych zajęciach lekcyjnych muszą czekać 3 godziny na autobus bezpośredni do Kargowej o godzinie 17:45. Czas oczekiwania na autobus to ich czas na naukę. Odbija się to także na ich ocenach i funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Od pętli autobusów, która znajduje się w Sulechowie, dzieli nasze wsie zaledwie kilka kilometrów. O korzyściach płynących z regularnej i częstej komunikacji publicznej nie trzeba nikogo przekonywać. W obecnej sytuacji, choć mieszkamy tak blisko Sulechowa (ok. 18 km), czujemy się, jakbyśmy na drugim końcu Polski. 

Czujemy się podwójnie skrzywdzeni, ponieważ rok temu zabrano nam już autobusy DA-MI, a teraz jeszcze jedyne autobusy do placówek edukacji i miejsc pracy z miejsca zamieszkania.Nie jest to problem obecnej młodzieży, ale także przyszłej,która w przyszłych latach także będzie dojeżdżać do szkół!

Umożliwcie nam naukę i kształcenie się!


Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Kargowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook