Przywrócenie oświetlenia ulic w godzinach nocnych na terenie Gminy Ożarowice

Szanowny Panie Wójcie,

Mieszkańcy Gminy Ożarowice wnoszą o przywrócenie oświetlenia ulic w godzinach nocnych na terenie całej Gminy.

Brak oświetlenia wpływa na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego w obszarze całej Gminy.

Aktualny stan sprzyja zdarzeniom o charakterze przestępczym. Kradzieże na terenie Gminy miały już miejsce.

Z niepokojem o nasze bezpieczeństwo obserwujemy sytuację i wnioskujemy o przywrócenie oświetlenia.

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy Gminy Ożarowice 


Mieszkańcy Gminy Ożarowice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Gminy Ożarowice do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...