Rozbudowa systemu roweru miejskiego w dzielnicy Zachód

Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

Szanowny Panie Prezydencie, 

Szczeciński Rower Miejski jest jedną z lepszych miejskich inwestycji ostatnich lat. Potwierdza to ilość osób wypożyczających rowery, którzy cenią i chwalą ten sposób przemieszczenia się po Szczecinie. Niewątpliwie wpływ na popularność roweru miejskiego ma również stopniowa jego rozbudowa o kolejne stacje. Nowe lokalizacje powstały np. na Prawobrzeżu, dzięki czemu udało się połączyć tą formą komunikacji obie części miasta. Niestety w dalszym ciągu brak jest stacji w zachodniej części Szczecina, którą administracyjnie stanowi dzielnica Zachód. Uważam, iż warto rozbudować system roweru miejskiego o nowe stacje tak aby swoim zasięgiem objął również ww. dzielnicę. Pozwoli to mieszkańcom zachodnich części miasta na wypożyczanie rower już w pobliżu swoich miejsc zamieszkania bez konieczności korzystania z innych form transportu. Oczywiście lokalizacja nowych stacji nie może zaspokoić potrzeb wszystkich mieszkańców jak również należy być świadomym, iż system roweru miejskiego nigdy nie obejmie całego miasta. Jednak stworzenie kilku nowych stacji w dzielnicy Zachód pozwoli na korzystanie z roweru miejskiego stosunkowo dużej ilości osób. Przede wszystkich umożliwi przesiadanie się z komunikacji miejskiej na rower i dalszą podróż np. w przypadku lokalizacji przy ważnych przystankach. Nowe stacje powinny być również powiązane z dotychczasowymi, co zapewniłoby spójność systemu.

Mieszkańcy tej części miasta nie chcą być poszkodowani. Wyrażają oni zdziwienie brakiem stacji rower miejskiego w takich lokalizacjach jak: okolice uczelni na ul. Żołnierskiej, rynek Pogodno, osiedle Zawadzkiego – Klonowica, Kąpielisko Arkonka czy Kąpielisko Głębokie. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie działań mających na celu zaplanowanie, a następnie rozbudowę systemu roweru miejskiego o nowe bazy w dzielnicy Zachód. Dokładnie lokalizacje powinny być określone po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

Andrzej Śmieliński


Andrzej Śmieliński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Andrzej Śmieliński do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook