Solidarni z Jurkiem Owsiakiem

Szanowny Panie Prezydencie,         

My, niżej podpisani, wyrażamy zaniepokojenie AKTEM KNEBLOWANIA UST WOLNOŚCI SŁOWA, poprzez próby ZASTRASZENIA JERZEGO OWSIAKA za artystyczną formę wypowiedzi na WOODSTOCK zagrażającą wolności słowa wszystkich Polaków. 

Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że WOŚP i Jerzy Owsiak wykazali się prawdziwym SERCEM i właściwą postawą aby być GODNYM wyrazicielem słów krytyki również w naszym imieniu !!! Osób i instytucji pełniących funkcje publiczne, podlegających ocenie z racji pełnienia samej funkcji.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o reakcję w obronie formy wyrazu artystycznego  jak również osoby o ogromnych zasługach dla POLAKÓW  w ciągu ostatnich 25 lat.

Zwracamy się do Pana z prośba o wykazanie Aktywności jako Przedstawiciela wszystkich Polaków. Oraz uczynienie  z przysługujących Panu praw skutecznego urzytku. 

WOŚP jako REKLAMA POLSKOŚCI w świecie jest najlepszą z reklam. A jako taka powinna podlegać ochronie jako dobro NARODOWE.


Zieliński Bogdan    Skontaktuj się z autorem petycji


LUB

Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.
Facebook