Sprzeciw przeciwko planowanej zabudowie wielorodzinnej nad Jeziorem Wysockim w Chwaszczynie

SPRZECIW do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego.

mpzp_MW.jpg

Zgłaszamy sprzeciw przeciwko lokalizacji zabudowy wielorodzinnej przy ul. Sambora I w Chwaszczynie. Teren wokół Jeziora Wysockiego, zarówno na obszarze Gdańska jak i Gminy Żukowo zabudowany jest domami jednorodzinnymi oraz rekreacyjnymi i taki charakter zabudowy powinien być kontynuowany na tym obszarze.

 

Urząd Gminy Żukowo wyłożył projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego:

https://bip.zukowo.pl/Article/get/id,77902.html

Pomiędzy ul. Sambora I, a Jeziorem Wysockim zaprojektowano zabudowę wielorodzinną na obszarze prawie czterech hektarów (38800 m2). Jest to teren o wysokich walorach krajobrazowych w sąsiedztwie niskiej zabudowy jednorodzinnej i letniskowej. Głównym problemem obecnych mieszkańców są drogi: niewielka szerokość, częściowy brak utwardzenia oraz problematyczne wyjazdy przez ulicę Chełmińską w ul. Kielnieńską oraz przez przejazd kolejowy na Nowym Świecie. Wprawdzie projektant zaplanował poszerzenie ul. Sambora I, to jest ono jedynie częściowe i nie rozwiązuje problemów wyjazdu z tego rejonu, które w obydwu kierunkach zlokalizowane są na obszarze Gdańska. Uwagi do planu i sprzeciw można zgłaszać do 12 marca 2019 roku (wtorek).  

UWAGA: Lista podpisanych pod petycją osoób została złożona w Urzędzie Gminy Żukowo ostatniego dnia składania uwag - czyli 12 marca, ale petycji nie kończymy. Można nadal się podpisywać i będziemy działać dopóki nie odniesiemy sukcesu :)

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Monika Bronicka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook