STANDARDY W PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII I NADZÓR

PETYCJA W SPRAWIE  ALARMUJĄCEGO   BRAKU   STANDARDÓW         ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH PSYCHIATRÓW I PSYCHOLOGÓW, ORAZ BRAKU KONTROLI ICH PRACY

 

MY ZATROSKANI  O  SPRAWIEDLIWE DZIAŁANIE PAŃSTWA W  NAJWRAŻLIWSZEJ  - PSYCHICZNEJ  SFERZE CZŁOWIEKA

PROSIMY O  NIEZWŁOCZNE WYDANIE STANDARDÓW ZAWODOWYCH  OBOWIAZUJĄCYCH

PSYCHOLOGÓW   I PSYCHIATRÓW  ORAZ O KONTROLE  ICH  PRACY

 

POSTULATY 

 

Koleżanki i Koledzy, proszę Was oraz  Wasze rodziny o poparcie sformułowanych niżej   postulatów , domagających   się   między innymi niezwłocznego wprowadzenia STANDARDÓW w psychiatrii i psychologii .  

 

STANDARDY  w danej dziedzinie  zapewniają  porządek, jakość , poprawność ,  jednolitość , możliwość oceny jakości i rzetelności  wszelkich opracowań w tej dziedzinie,   na terenie całego Kraju. 

Z tego powodu STANDARDY istnieją we wszystkich dziedzinach działalności w tym w dziedzinach technicznych

ALE .....w Psychiatrii i Psychologii STANDARDY NIE ISTNIEJĄ DO TEJ PORY  !!!!  ŻADNE !!!! .  Brak więc zapewnienia   porządku,  jednolitości , możliwości  oceny jakości i  rzetelności wszelkich opracowań z Psychiatrii i Psychologii.  Skutek tego stanu rzeczy jest przerażający , o czym świadczy niniejsza krótka historia:                                                                                         Biegła sądowa psychiatra dokonała tylko  j e d n e j  czynności tj. krótkiego ( półstronicowego) "wywiadu    kierowanego" z osobą , (będącą mistrzynią w kłamstwie , oszukiwaniu, manipulowaniu, ...... itd) obwinioną w  procesie karnym  o kradzież i w oparciu o tą   j e d n ą   tylko czynność wydała sądowi opinię w której m.in. pisze" w szczególności nie stwierdzam u badanej osoby cech dyssocjalnych (psychopatycznych) "  

 Sąd przyjął ten bubel -opinię biegłej psychiatry  bez zastrzeżeń, bo nie zna się na psychiatrii i nie dysponuje STANDARDAMI. Wieje zgrozą i przerażeniem, bo z pewnością STANDARDY  zmusiły by tą biegłą do wykonania conajmniej  d r u g i e j  logicznej  czynności tj. pracochłonnej   w e r y f i k a c j i   informacji uzyskanych w tym  wywiadzie i ich pełnej analizy przed wydaniem opinii . Brak STANDARDÓW  spowodował, że  biegła ze swoją opinią  bublem jest bezkarna i nie podlega  ż a d n e  j   kontroli.  Nikt nie wie ile setek takich bubli i krzywd ludzi  ma ona i inni biegli   na swoim koncie. 

Słusznym też  było by  rozliczenie winnych doprowadzenia w Państwie do braku zaufania do zawodu psychologa i psychiatry  . Skala koniecznych zmian jest tak duża, że nie formułujemy swoich postulatów w sposób szczegółowy. Potrzebne jest pokazanie dobrej  woli całego środowiska.

Domagamy się od władz państwowych natychmiastowych działań, których wynikiem stanie się między innymi:

1.  Wydanie STANDARDÓW  wykonywania czynności psychologa i psychiatry, w tym określenie sposobu nadzoru nad ich przestrzeganiem .

2.  Wprowadzenie możliwości odwołań pacjenta od  czynności  psychologa i psychiatry,  z wyrażnym wskazaniem mu adresu i telefonu instytucji nadrzędnej.

3.    Uruchomienie szerokiej informacji społeczeństwa w mediach, prasie , literaturze,  na temat odrażającego zjawiska psychopatii (którym zainfekowane jest ponad 1% kobiet i ponad 3 %  mężczyzn na Świecie )  Profesor Robert D Hare światowej sławy specjalista zajmujący sią psychopatią 25 lat  podaje w swojej książce PSYCHOPACI SĄ WŚRÓD NAS (jedynej  dającej światu  podstawową wiedzę o Psychopatii) , że pomimo ponad stuletnich badań klinicznych i kilkudziesięciu dociekań naukowych, psychopatia nadal pozostaje zagadką , chociaż  w historii Świata  wywołuje znacznie  więcej  tragicznego społecznego zamętu i straszliwych nieszczęść niż wszystkie inne psychitryczne zaburzenia razem wzięte)  

4.  Stworzenie listy psychologów i psychiatrów znających się na psychopatii, dostępnej każdemu zainteresowanem i mogących być biegłymi sądowymi . Profesor Robert D Hare podaje w ww  książce , że stan wiedzy o psychopatii jest przerażająco niski  u sędziów, policji, a nawet u biegłych sądowych Psychiatrów i Psychologów . O  adresy  psychiatrów znających się na psychopatii radzi pytać placówki wojewódzkie . / okazuje się , że niestety nikt nie jest  w stanie podać kontaktu psychiatry w Polsce,  znającego się na psychiatrii- co każdy  może stwierdzić  osobiście - wystarczy zapytać Ministerstwo Zdrowia , Konsultantów Krajowych ds. Psychiatrii, ds.Psychologii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej/

5   Wyrażne informowanie zainteresowanych, w tym Sądów , Policji, że nie istnieją do tej pory ani na Świecie, ani  w Polsce żadne placówki psychoterapeutyczne dla psychopatów   Prof. Robert D. Hare w ww. książce podaje ,że po takiej ewentualnej  psychoterapii psychopaci są jeszcze gorsi i póki co nauka jest bezradna a psychoterapie bezcelowe.

 6   Odsunięcia od wpływu na funkcjonowanie psychologii i psychiatrii osób dotąd odpowiedzialnych za stworzenie złego prawa,                  obniżenie jakości  tych uslug tak  ważnych w życiu społeczeństwa,  degradację  tych zawodów, spadek zaufania społecznego. Nade               wszystko zaś za brak jakiejkolwiek kontroli nad tymi fachowcami i za stworzenie im warunków przerażającej bezkarności  .

 

 

   


Franciszek Gwoździewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Franciszek Gwoździewicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook