STOP ciężarówkom na Odolanach!

 

1_odolany4.jpg2_odolany3.jpgSTOP ciężarówkom na Odolanach!

Szanowna Pani Prezydent,

Działając w interesie publicznym, wsłuchując się w narastający problem społeczny, dotykający bezpośrednio mieszkańców osiedli mieszkaniowych na obszarze Odolan w dzielnicy Wola m.st. Warszawy w zakresie:

·        jakości codziennego bytowania i zapewnienia potrzeb społecznych w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz sportu i rekreacji;

·        ograniczenia i docelowej likwidacji obecnie narastających uciążliwości wynikających z prowadzonej przez PKP SA działalności przemysłowej;

na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Dz.U. 2014 poz. 1195, kierujemy do Pani Prezydent, niniejszą petycję.

Wobec trwającego od początku bieżącej kadencji władz samorządowych braku nie tylko skuteczności, ale i operatywności działania Burmistrza i Zarządu Dzielnicy Wola w rozwiązywaniu wielorakich problemów skutkujących narastającą od wielu miesięcy uciążliwością życia kilku tysięcy mieszkańców Odolan, biorąc pod uwagę bezpośredni wpływ na codzienne życie, bezpieczeństwo i nasze zdrowie, WNIOSKUJEMY, APELUJEMY, ŻĄDAMY I NA KOŃCU PROSIMY o wzięcie przez Panią Prezydent odpowiedzialności za rozwiązanie naszych problemów, poprzez wyznaczenie pełnomocnika w randze Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, który w trybie osobistego nadzoru i podejmując szybkie decyzje sprawcze doprowadzi do:

1. Wprowadzenia z dniem 15 października 2017 roku zakazu ruchu pojazdów samochodowych o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 ton w godz. 7-10 oraz 18-6 na ulicach Sowińskiego, Jana Kazimierza i Ordona, z zapewnieniem przestrzegania tego zakazu przez Straż Miejską we współpracy z Policją.

2. Wprowadzenia nie później niż dnia 1 grudnia 2017 roku nowej organizacji ruchu na całym obszarze Odolan, z obowiązywaniem na każdej z ulic stref Tempo 30 lub Tempo 40, oraz zapewnieniem przestrzegania nowych reguł z użyciem fotoradarów i częstych kontroli policyjnych.

3. Pilnego uzgodnienia z PKP SA i skutecznej budowy - do końca roku 2017, przy współudziale finansowym Miasta Stołecznego Warszawa - drogi technicznej dla samochodów ciężarowych, obecnie obsługujących zakłady prowadzące działalność przemysłową na terenach kolejowych, celem wyeliminowania niezwykle uciążliwego dla mieszkańców ruchu tych pojazdów przez tereny osiedli mieszkaniowych.

4. Natychmiastowego rozpoczęcia i energicznej realizacji procedury sporządzenia i przyjęcia w terminie tak szybkim jak to możliwe, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Odolan:

·        z wykorzystaniem dotychczas procedowanych projektów które nie zostały przyjęte;

·        z uznaniem za już dominującą zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności;

·        z uwzględnieniem perspektyw intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej podczas realizacji programu rządowego „Mieszkanie+”;

·        ze stopniowym wygaszaniem działalności przemysłowej;

·        z rozwojem usług i zapewnieniem zaspokojenia potrzeb tysięcy mieszkańców w sferze edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz sportu i rekreacji, w tym w ramach rządowego programu OSA;

·        ze zwiększeniem obszaru terenów zielonych.  

 Nowoczesna Warszawa Wola 

www.facebook.com/nowoczesna.wola/

www.facebook.com/NowoczesnaPL.Warszawa/

https://warszawa.nowoczesna.org/stop-ciezarowkom-na-odolanach/

https://twitter.com/N_Warszawa

https://twitter.com/tu_wola

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nowoczesna-chce-ograniczenia-ruchu-ciezarowek-na-odolanach,241817.html

             


Bartosz Wiśniakowski Nowoczesna Warszawa Wola    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bartosz Wiśniakowski Nowoczesna Warszawa Wola do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook