STOP dla smogu z emisji spalin ciężkiego transportu w Os.Chemików w Oświęcimiu na ul.J.Śniadeckiego; Przywrócenie na Al.Tysiąclecia przystanków dla BUS, PKS, przewozy autokarowe; Przeorganiz ruchu

Starosta Powiatu Oświęcimskiego

Rada Powiatu Oświęcimskiego

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego

Prezydent Miasta Oświęcim

Rada Miasta Oświęcim

Zwracamy się do Władz Miasta Oświęcim;

Nie chodzi o komunikację - samochody osobowe oraz komunikację publiczną - autobusy MZK lecz o:

■ wycofanie ciężkiego wielotonowego transportu z centrum Osiedla Chemików,

■ rozplanowanie i ustalenie innej trasy/możliwości skomunikowania części Os.Chemików w sposób optymalnie równomierny. Taka alternatywa istnieje i nie ma przymusu ani konieczności skomunikowania centrum Os. Chemików w sposób szkodliwy dla ludzi i środowiska. Co powoduje nieodwracalne zmiany w ekosystemie oraz prowadzi do katastrofy budowlanej infrastruktury z 1941,

■ przywrócenie zlikwidowanych przed 4 laty przystanków na Al. Tysiąclecia dla publicznego transportu wielotonowego - BUS, PKS, dowozy do zakładów pracy, wycieczkowe, autokarowe, turystyczne oraz dostawcze,

■ przeorganizowanie/przekierowanie w Os. Chemików z ul. J.Śniadeckiego wielotonowego transportu publicznego PKS, BUS, dowozy do zakładów pracy, wycieczkowe, autokarowe, dostawcze na Al. Tysiąclecia,

■ zablokowanie ciężkiego transportu wielotonowego na ul. J.Śniadeckiego w Os. Chemików,

■ przywrócenie normalności w tym miejscu, gdzie musimy żyć.20171210_150104.jpg

Zwyczajnie nieludzkie i niezgodne z prawem jest przeniesienie wielotonowego transportu z Al. Tysiąclecia, gdzie budynki wielorodzinne nie stoją na drodze. Zamierzenie przeprowadzono bez podania przyczyny oraz bez podania konkretnych powodów a argumenty m.in. aby chronić nową nawierzchnię Al. Tysiąclecia jest kłamliwym wynurzeniem. Zwyczajnie bezduszne jest przerzucenie całego wielotonowego transportu na ul. J. Śniadeckiego o starej nawierzchni z przed kilkudziesięciu lat. W najstarszej części Os. Chemików z infrastrukturą z lat 40. Ulica J.Śniadeckiego znajduje się w kwartale zabudowy między ul. Zawidzkiego i Słowackiego oraz Olszewskiego i Wróblewskiego. Jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie; Kwartał "Strefa" wpisany jest do Gminnego Rejestru Zabytków, określany jest mianem Dziedzictwa Narodowego. Ulica J.Śniadeckiego była lokalną drogą i nadal jest. Jej odcinek znajdujący sie w "Strefie" posiada odmienne parametry niż pozostała część ul. J.Śniadeckiego i nigdy nie stanowiła głównej arterii komunikacyjnej. Przed laty ciężki transport publiczny (PKS) został wycofany tutaj z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną kamienic tzw. poniemieckich z czasów wojny 1941. Które stoją w odległości 5m od krawężnika drogi - w pasie drogowym. Nasze domy narażone są na bezustanne drgania i wstrząsy a nasze źycie i mieszkania na ponadnormatywny hałas i zanieczyszczenia. Ul. J. Śniadeckiego znajduje się w najniżej położonym terenie, w  miejscu bez możliwości przewietrzania. Teren został pozbawiony drzew oraz zieleni izolacyjnej a wybetonowany grunt utrudnia życie w smogu spalin samochodowych. Z uwagi na radykalne pogorszenie warunków zamieszkania w pasie drogowym J.Śniadeckiego, z jednoczesnym pogorszeniem i zmianami w środowisku wnosimy o realizację zamierzenia i zadań zgodnie z petycją, które poprawią komfort naszego źycia tutaj. Wnosimy o zrozumienie potrzeb mieszkańców "Strefy" w Os. Chemików. Musimy i mamy prawo żyć we własnych domach. Naszym obowiązkiem jest pozostawienieockZajezdnia.jpg przyszłym pokoleniom środowiska w stanie jak najlepszym i niepogorszonym.


meyze ewa eugenia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam meyze ewa eugenia do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook