STOP dla sprzedaży i przenosin Urzędu Gminy w Janowcu!

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w "Dzienniku Wschodnim" 9 lutego br. w artykule „Wójt Janowca przeprowadzi się do szkoły”:

Janowiec czeka poważna zmiana. Wójt planuje wynieść urząd z zajmowanego od 1910 roku zabytkowego ratusza przy rynku. Powodem są zaostrzające się przepisy dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych, jakie muszą oferować budynki użyteczności publicznej. Samorządowcy zastanawiali się, co zrobić, by sprostać przepisom. Możliwość zainwestowania w ratusz odrzucono z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca, wysokie koszty przebudowy, ograniczenia techniczne oraz konserwatorskie. Postanowili więc opuścić centrum Janowca i przenieść się na peryferia, do Zespołu Szkół przy ul. Osiedle Szkolne 5.”

W związku z powyższymi informacjami członkowie zarządu, członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Janowca, w tym „Honorowi Obywatele Janowca”, mieszkańcy gminy Janowiec oraz jej sympatycy apelują o wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji translokacji siedziby władz naszej gminy na peryferie Janowca oraz sprzedaży ponad 100-letniego janowieckiego ratusza. Tak ważna decyzja nie może być podejmowana w pośpiechu, bez żadnych konsultacji z mieszkańcami, którzy o likwidacji swojego ponad 100-letniego urzędu dowiadują się z lokalnych gazet.

W naszym przekonaniu podjęta przez Wójta decyzja o przeniesieniu ratusza w okolice cmentarza parafialnego jest nietrafiona i szkodliwa na wielu płaszczyznach. Nie tylko zabiera z centrum Urząd Gminy, w którym dziś mogą załatwiać swoje codzienne sprawy mieszkańcy Janowca i okolicznych wsi z terenu gminy, ale także pozbawia historycznej miejscowości o kilkusetletnich miejskich tradycjach integralnego elementu rynku, jakim jest ratusz. Co więcej, decyzja ta nie tylko nie sprzyja rozwojowi walorów turystyczno-historycznych dawnego miasta Janowiec, ale wręcz im szkodzi, ponieważ zmienia rynek z historycznym ratuszem w zwyczajne skrzyżowanie.

Równolegle w uchwale nr XXIII/122/2020 29 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec na lata 2021-2031”, przyjętej przez Radę Gminy Janowiec 29 grudnia 2020 roku, decyzja o planowanej jeszcze w tym roku sprzedaży Urzędu Gminy Janowiec za 1,1 mln zł uzasadniana jest słowami: „zmiana siedziby związana jest z koniecznością zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które nie jest możliwe w obecnej lokalizacji”.

Ta ocena jest nietrafiona, ponieważ zgodnie z ustawą, na którą Wójt się powołuje - z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt 1 i3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Polega on np. na zmianie organizacyjnej obsługi klientów –np. przeniesieniu jej do pomieszczenia na parterze do którego nie prowadzą schody, lub zapewnianiu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby (np. pomoc przy wejściu na piętro, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji).

Takim indywidualnym przypadkiem - jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – jest ochrona konserwatorska budynku w którym mieści się podmiot. Wtedy musi on zastosować dostęp alternatywny. 

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że Urząd Gminy Janowiec – zlokalizowany w rejonie A/500 - jest pod ochroną konserwatorską w ramach historycznego układu urbanistycznego rynku, przez co na mocy art. 39 prawa budowlanego podlega takiemu samemu reżimowi jak budynki mające status zabytków. Tym samym musi w nim być zastosowany dostęp alternatywny.

Przenosiny urzędu nie są więc koniecznością, wystarczy zapewnić dostęp alternatywny!

W związku z powyższym apelujemy nie tylko o nieprzenoszenie urzędu na peryferia historycznego miasteczka, ale także o wzmożenie wysiłków w celu pozyskania zewnętrznych środków na remont generalny urzędu w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-27. Projekt, który rozbudowuje i modernizuje tą historyczną siedzibę władz leży w urzędzie, wystarczy go zaktualizować. Bierzmy przykład z gmin w powiecie puławskim, które właśnie odnowiły siedziby swoich władz – Markuszów (remont urzędu zakończył się w grudniu 2020 roku i kosztował 2,6 mln zł, z czego gmina pozyskała 1,7 mln zł) czy Końskowola (remont XVIII-wiecznego ratusza kosztował 5 mln z ł, z czego 85 proc. gmina pozyskała ze środków europejskich). Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne działania, z poszanowaniem lokalnej tradycji i unikalnego dziedzictwa Janowca, zapobiegną wyprzedawaniu majątku gminy i wpłyną pozytywnie na jej rozwój.

JEŚLI POPIERASZ NASZE ARGUMENTY I CHCESZ, ABY HISTORYCZNA SIEDZIBA WŁADZ POZOSTAŁA PRZY RYNKU W JANOWCU, PODPISZ NASZĄ PETYCJĘ.

Dziękujemy!


Towarzystwo Przyjaciół Janowca    Skontaktuj się z autorem petycji