STOP LIKWIDACJI FILII 54 BIBLIOTEKI KRAKÓW NA OS. MŁODOSCI 8

MY MIESZKAŃCY KRAKOWA jesteśmy PRZECIW LIKWIDACJIi FILII NR 54 BIBLIOTEKI KRAKÓW na Osiedlu MŁODOŚCI 8 i przeniesieniu pracowników oraz księgozbioru na Osiedle Złocień. Nie sprzeciwiamy się powstaniu na Osiedlu Złocień nowej biblioteki, ale uważamy, że nie powinno odbyć się to kosztem mieszkańców Dzielnicy XVIII. Dla całej społeczności lokalnej, oprócz działalności typowo usługowej, biblioteka prowadzi szereg działań o charakterze kulturalno-oświatowym, organizuje różnego rodzaju wystawy, konferencje, seminaria, promocje książek, spotkania autorskie. W bibliotece prowadzone są bezpłatne zajęcia skierowane do odbiorców w każdym wieku, począwszy od przedszkola, poprzez uczniów i studentów, po osoby dojrzałe chcące się uczyć.  Zdaniem Rady - edukacja całego społeczeństwa jest rzeczą najwyższej wagi. Ten, kto chce zaszkodzić sieci bibliotek na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta i nie widzi sensu jej utrzymania, szkodzi bezpośrednio ludziom, którzy chcą się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje. Filie Biblioteki Kraków szybko reagują i wychodzą naprzeciw ewoluującym potrzebom edukacyjnym i informacyjnym różnych grup odbiorców, docierając ze swoją ofertą w ich miejscu zamieszkania. Biblioteka to również miejsce, gdzie nie tylko pracuje się z książką, ale w głównej mierze z drugim człowiekiem. Wszystkie filie na terenie Nowej Huty są cenione w środowisku lokalnym oraz postrzegane jako miejsca przyjazne czytelnikom dzięki samym bibliotekarzom i podejmowanym przez nich działaniom, ich otwartości wobec użytkowników. Plan likwidacji filii biblioteki jest sprzeczny z interesem społecznym mieszkańców Dzielnicy XVIII Nowa Huta i uderza w prawa obywateli do równego dostępu do edukacji. Poprzez ich likwidację wyrządza się szkodę mieszkańcom, czyli użytkownikom, czytelnikom korzystającym z usług i zbiorów bibliotek. Należy zauważyć, że powstały Społeczne Komitety sprzeciwiające się likwidacji Filii 54 Biblioteki Kraków. Komitety zebrały do dzisiaj już ponad 300 podpisów mieszkańców samej Dzielnicy XVIII NOWA HUTA sprzeciwiającym się planom likwidacji filii na Osiedlu Młodości 8. Jednocześnie jeden z Komitetów Społecznych: Stop Likwidacji Filii 54 Biublioteki Kraków na Os. Młodości 8, gdzie jednym z załozycieli jest Radny Dzielnicy XVIII z okręgu 18, na którym jest filia 54 rozpoczął działania na szerszą skalę obejmujacą całe Miasto Kraków, Radnych Miasta Krakowa, społeczność internetową, media oraz petycje online. Jednocześnie jako mieszkańcy jesteśmy zaniepokojeni innymi planami restruktyryzacji innych filii na terenie Krakowa, pod pretekstem zbyt dużego ich zagęszenia np: filii na os. Teatralnym.

Jednocześnie apelujemy do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Radnych Miasta Krakowa, Dyrektora Biblioteki Kraków Stanisława Dziedzica o wsparcie działań zmierzajacych do pozostawienie Filii 54 w dotyczasowym miejscu na Os. Młodości 8, oraz powstaniu na Os. Złocień nowej Filii Biblioteki Kraków.

 

Podpisano

MIESZKAŃCY

 

Autor Petycji:

Sebastian Piekarek

Radny Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Okreg 18. Os. Młodości / Os. Na Sparpie

Założyciel Komitetu Społecznego Stop Likwidacji Filii 54 na Os. Młodości 8

Inicjator lokalny i miejski aktywista społeczny


Sebastian Piekarek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Sebastian Piekarek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook