Petycja przeciwko podwyżce cen biletów KZK GOP

Zarząd oraz Zgromadzenie

Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

 

Zgodnie z Uchwałą nr 72/2013 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 08.10.2013 r., do konsultacji społecznych skierowany został projekt zmiany "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP", w którym zaproponowane zostały podwyżki cen biletów papierowych oraz zakupionych przez telefony komórkowe (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 72/2013). My, niżej podpisani mieszkańcy konurbacji śląskiej, regularnie korzystający z usług przewozowych KZK GOP, stanowczo protestujemy przeciwko kolejnej podwyżce cen biletów.

Od kilku lat systematycznie podnoszone są ceny biletów. Tłumaczone jest to coraz wyższymi kosztami pracy, paliwa, inwestycjami oraz czynnikami niezależnymi od KZK. Tymczasem mimo niemalże najwyższych stawek w kraju, jakość przewozów w dalszym ciągu jest na niskim poziomie. Środki komunikacji miejskiej często nie jeżdżą zgodnie z rozkładem, są przepełnione, w złym stanie technicznym, a kultura osobista kierowców, motorniczych i kontrolerów jest karygodna. Pasażerowie nie są traktowani jak klienci, którzy płacą za usługę, którą de facto jest przewóz osób. Podwyżka cen biletów papierowych i zakupionych poprzez telefony komórkowe jest więc w obecnym stanie rzeczy całkowicie nie do zaakceptowania.

Podwyższenie kwot za przewóz nie oznacza również wyższych wpływów dla spółki. Przekonał się już o tym Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, który po wprowadzeniu podwyżek odnotował kilkunastoprocentowy spadek liczby pasażerów w poszczególnych okresach (w porównaniu do lat poprzednich). Ceny poznańskich biletów prawdopodobnie zostaną obniżone wraz z wprowadzeniem nowej taryfy w maju bieżącego roku, co pokazuje zdrowy rozsądek władz oraz realistyczne kalkulacje liczby podróżujących i wpływów. Wniosek: mając w kieszeni kilka złotych, pasażer chętniej kupi 60-minutowy bilet kosztujący 3, a nie 5 zł.

Jesteśmy zdania, że w konurbacji śląskiej zatrzymanie cen biletów, a następnie przemyślane działania dążące do obniżenia stawek za podróż komunikacją publiczną mają sens i przyniosą pozytywne skutki zarówno dla pasażerów, jak i dla KZK GOP.

Dlatego zwracamy się w imieniu mieszkańców wszystkich gmin zrzeszonych w KZK GOP/MZKP o dokonanie pierwszego kroku w stronę zmian. Apelujemy o zaniechanie procesu podwyższania cen biletów.

 

Z wyrazami szacunku,

Niżej podpisani:

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Patryk W. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook