W sprawie udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów z zasobu archiwum ksiąg zabużańskich USC w Warszawie

Warszawa, dn. 01 grudnia 2019

PETYCJA

do: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (jako organu nadzorczego Urzędów Stanu Cywilnego) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (jako organu nadrzędnego Archiwów Państwowych)

w sprawie: udostępnienia w wersji cyfrowej informacji z zasobu archiwum ksiąg zabużańskich USC w Warszawie

 

Szanowni Panowie Ministrowie,

W imieniu własnym oraz licznych osób zajmujących się zarówno amatorsko jak i profesjonalnie badaniami genealogicznymi zwracam się z wnioskiem o podjecie działań zmierzających do udostępnienia w wersji cyfrowej informacji z zasobu archiwum ksiąg zabużańskich USC w Warszawie, które zgodnie z przepisami ustawy o aktach stanu cywilnego mogłyby zostać udostępnione (ze względu na upływ od daty wpisów 100 lat w przypadku urodzeń i 80 lat w przypadku małzeństw i zgonów), ale pozostają niedostępne ze względu na fakt ich zawarcia w księgach obejmujących wpisy do lat 40-tych XX wieku.

Księgi te, często łącznie obejmujące akty urodzeń, małżeństw i zgonów, zawierają wpisy nawet z końca XVIII wieku, ale z racji ostatnich wpisów pochodzących z reguły z okresu II wojny światowej nie są udostępniane, pomimo, że stanowią cenny materiał do różnego rodzaju badań historycznych, a w szczególności poszukiwań genealogicznych.

Wydaje się, że, biorąc pod uwagę aktualne możliwości techniczne, nic nie stoi na przeszkodzie digitalizacji tego zasobu i jego stopniowemu (rok po roku) udostępnianiu w zasobach cyfrowych Archiwum Głównego Akt Dawnych, tak jak są udostępniane całe księgi przekazywane do tegoż archiwum z USC po upływie wymaganego czasu od ostatniego zawartego w nich wpisu. Biorąc pod uwagę, że problem dotyczy wyłącznie technicznego aspektu udostępniania zasobu, wydaje się, że nie są w tym celu niezbędne zmiany ustawowe, a zatem realizacja powyższego postulatu leży w całości w kompetencji Szanownych Panów Ministrów.

Licząc na przychylność Szanownych Panów Ministrów dla powyższej inicjatywy

pozostaję z poważaniem.

Jacek M. DOBRUCKI


Jacek M. DOBRUCKI    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jacek M. DOBRUCKI do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook