Więcej godzin Wos-u w podstawie programowej

Zwracamy się z prośbą do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie liczby godzin zajęć więdzy o społeczeństwie w procesie edukacji ( szkoła podstawowa + liceum/technikum ) z czterech przynajmniej do ośmiu godzin w skali dwunastu lat nauki dziecka. Apelujemy, aby wprowadzić przedmiot już od 6 klasy szkoły podstawowej ( obecnie dopiero w 8 klasie), oraz kontynuować w ostatnich dwóch klasach szkoły średniej ( obecnie tylko w 1 i 2 klasie ) Uważamy, że obecnie lekcji wiedzy o społeczeństwie jest zdecydowanie za mało, co wpływa niekorzystnie na wiedzę młodzieży o otaczającym ich świecie, sprawia, że późniejszy poziom uczestnictwa młodych obywateli w życiu publicznym jest na niskim poziomie co potwierdza frekwencja wyborcza bardzo niska wsród grupy wiekowej 18-24 

Prosimy o rozpatrzenie naszej prośby i dyskusje na ten temat

Z wyrazami szacunku 

Obywatele 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kamil Koralewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook