Wniosek o zmianę progów zwalniających w ciągu ulicy Szybowcowej na sinusoidalne.

DO: WGKiOS

DW: ZDiTM Szczecin

Szanowni Państwo,

Od czasu remontu ulicy Szybowcowej, już kilkukrotnie poruszana jest kwestia płynnego przejazdu przez nową ulicę. W pierwszej kolejności pojawiły się skargi na mieszkańców parkujących na wjeździe ww. ulicę, co powodowało zagrożenie w ruchu. Przychylając się do wniosków mieszkańców i Rady Osiedla Dąbie, został wprowadzony zakaz parkowania na tym odcinku. Niestety mieszkańcy, parkują auta po drugiej stronie, czym utrudniają płynność ruchu w godzinach szczytu.

Wprowadzono również na tej ulicy skrzyżowania równorzędne, co spowodowało uspokojenie ruchu oraz progi zwalniające. Pomimo sugestii, aby zastosować przy budowie nowoczesne rozwiązania w postaci sprawdzonych i POZBAWIONYCH WAD progów sinusoidalnych, nie spotkało się to z aprobatą Państwa. Jedynym kontrargumentem było jakoby uniemożliwienie korzystania z drogi autobusów, które to nie są w stanie pokonać takich progów. Jest to nieprawdą, gdyż w przypadku przewidywania ruchu autobusowego, stosuje się progi o wydłużonym odcinku najazdu i zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich (Holandia, Dania, Norwegia) z powodzeniem takie progi są stosowane i komunikacja autobusowa jest prowadzona po tych drogach.

Zaletą takich progów jest płynna jazda auta do prędkości granicznej oraz niekomfortowe i szkodliwe dla auta podbicie przy przekroczeniu dozwolonej prędkości. Przy przekroczeniu dozwolonej prędkości już o kilkanaście km/h auto doznaje intensywnego podbicia a efekty dla auta i pasażerów przy przejeździe przez taki próg powyżej 30 km/h od dopuszczalnej prędkości są naprawdę zniechęcające. Skłania to kierowców do płynnej jazdy. Co więcej, jazda z prędkością 30 km/h jest bardzo przyjemna i powoduje jedynie zafalowanie auta, a nie jak teraz uderzenie w koła, co powoduje szybsze zużycie elementów zawieszenia i jest odczuwalne przez kierowców jadących przepisowo jako bardzo nieprzyjemne.

Doświadczenie innych miast podpowiada jak progi sinusoidalne należy wykonać, dostępne są betonowe gotowe najazdy i montaż takiego progu jest na tyle prosty, że można go wykonać w ciągu jednego dnia.

Chcemy też zwrócić uwagę, iż proponowane wykonanie jednostronnego zwężenia w zamian progów nie jest dla nas akceptowalne i przyczyni się do powstawania zatorów.

W związku z tym, jako mieszkańcy i użytkownicy ulicy Szybowcowej zwracamy się z następującym wnioskiem:

1. Wprowadzenie całkowitego zakazu postoju na ulicy Szybowcowej w godzinach porannego oraz popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

2. Likwidację obecnych progów zwalniających i zastąpienie ich progami sinusoidalnymi

Z poważaniem

Wojciech Spychała

wojciech.spychała@wp.pl

w imieniu mieszkańców i użytkowników ulicy Szybowcowej


Wojciech Spychała    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wojciech Spychała do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook