Wprowadzenie limitu karpia : dzienny limit 0 ( zero ) szt. Na zbiorniku Pzw Zalew Sośnie

Ostrów Wlkp., 22.02.2019 r.

Bogusław Baran

ul. Wrocławska 32

63-421 Przygodzice

Zarząd Okręgu PZW Kalisz

z siedzibą w Ostrowie Wlkp.

ul. Kantaka 7

63-400 Ostrów Wlkp.

 

 

Wniosek o całkowity zakaz zabierania karpia na zbiorniku „Zalew Sośnie”

Jako członek stowarzyszenia jakim jest PZW, działając w ramach wędkarskiej inicjatywy społecznej, której celem jest ochrona rybostanu jak i dbanie o ład i porządek na zbiorniku wodnym (Zalew Sośnie), działając zgodnie z obowiązującym prawem Statut PZW § 13 pkt. 3, zwracam się w imieniu nas wszystkich do władz Okręgu PZW Kalisz z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z wnioskiem o wprowadzenie przez Zarząd Okręgu czyli „uprawnionego do rybactwa”, aby w ramach działań ochronnych gatunku skorzystał z przysługującego mu prawa – R.A.P.R. rozdział VI Ochrona Ryb pkt. 11 dokonał zmiany odnośnie limitu ilościowego złowionej i zabieranej z łowiska ryby jaką jest „Karp” z 3 szt. w ciągu doby do 0 czyli wprowadził całkowity zakaz zabierania karpia na „Zalewie Sośnie”.

 

Uzasadnienie wniosku

1. Wniosek dotyczy działań ochronnych w obrębie tylko jednego gatunku czyli „Karpia”, inne gatunki ryb będą łowione zgodnie z R.A.P.R.
2. Gospodarz wody, Koło PZW Sośnie (opiekun wody) ma pod opieką oprócz Zalewu Sośnie, zgodnie z wykazem wód należących do okręgu zbiornik w Cieszynie o powierzchni 6,27 ha i zbiornik Konradów o powierzchni 9,24 ha.

Wyrażam pełen szacunek dla działaczy koła PZW Sośnie za ich pracę na rzecz naszej społeczności lecz fakty są takie, że to my, wszyscy wędkarze, opłacając składki na ochronę i zagospodarowanie łożymy na opłaty związane z dzierżawą za wodę którą ponosi w naszym imieniu Okręg PZW, jak i środki które są przeznaczane na zarybienia.

Co roku pogarszająca się sytuacja ekonomiczna która wynika z podwyżek dzierżaw za wody, wzrost cen materiału zarybieniowego zmusza nas do radykalnych zmian, jeżeli nie zaczniemy dbać o to co już mamy to w niedługim czasie czeka nas całkowite wyczerpanie się zasobów rybnych.

Okręg PZW powinien promować takie działania i tworzyć w każdym kole, o ile pozwalają na to warunki, chociaż jeden zbiornik wodny objęty działaniami ochronnymi jednego lub więcej gatunków ryb.

3. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na szeroko rozumiany aspekt społeczny wniosku oraz fakt, że coraz większa liczba wędkarzy rezygnuje z PZW i wybiera łowiska komercyjne. Utworzenie łowiska o zakazie zabierania  karpia, mogło by poprawić ogólną sytuację wędkarską w naszym okręgu. Łowisko tego typu są coraz bardziej popularne i cieszą się poparciem wędkarzy w całej Polsce. Nie rzadko, na tle pozostałych zbiorników, są to jedyne miejsca gdzie można złowić wymiarową rybę lub nawet okaz życia. Ten mały krok może bardzo mocno wzbogacić ofertę wędkarską naszego okręgu, a przecież wędkarstwo to także turystyka więc korzyści mogą być dla całego regionu. Wyniki zawodów wędkarskich w ostatnich czasach mocno zubożały, najczęściej polegają na łowieniu drobnicy. Zbiorniki o takim charakterze  to doskonała alternatywa dla organizowania wszelkich zawodów wędkarskich. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy, ponieważ od wielu lat wędkujący tu wędkarze przyjeżdżający z całej Polski kochają tu powracać ze względu na występujące tu duże okazy karpia, które przetrwały tylko ze względu na propagowanie przez nich zasady „złóż i wypuść”.

 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku

 

W imieniu członków inicjatywy społecznej

Z wyrazami szacunku

Bogusław Baran


Grzegorz Sosnowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Grzegorz Sosnowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook