Wprowadzenie przedmiotu "podstawy krytycznego myślenia" do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych

Edukacja obywatelska jest niebywale istotna dla osób wchodzących w dorosłe życie, pragnących mieć wpływ na swoją przyszłość. Aby stała się ona bardziej świetlana, w ich dyspozycji powinna znaleźć się umiejętność podejmowania racjonalnych wyborów. Właściwą decyzją jest oddanie głosu na ugrupowanie, którego postulaty są zbieżne z naszymi poglądami. By mieć pewność, że jej dokonaliśmy, niezbędna jest zdolność do krytycznego oceniania rzeczywistości politycznej.

Na zajęciach "Podstaw krytycznego myślenia" uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych poznają założenia najistotniejszych doktryn politycznych. W programie przewidziano naukę historycznych uwarunkowań towarzyszących ich powstaniu. Przedmiot jest swoistym uzupełnieniem lekcji "Wiedzy o społeczeństwie", skoncentrowanym na analizie światopoglądowej. Pierwsza połowa godzinnych warsztatów jest przeznaczona na zapoznanie się z teorią wybranego ruchu społecznego, gospodarczego czy politycznego. Podczas drugiej uczniowie debatują nad zaletami i wadami omawianej doktryny, jej "atrakcyjnością" (w historii i współcześnie) czy możliwością urzeczywistnienia składających się na nią ideałów. To wszystko nakłoni zainteresowanych do zajęcia stanowiska względem ideologii wywołujących najwięcej emocji, prowokujących najszersze dysputy.

Mając na względzie powyższe stwierdzenia zwracam się z apelem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zaaprobowanie i uwzględnienie niniejszego projektu podczas formułowania programów nauczania w szkołach ponadpodstawowych (średnich).


Antoni Ławniczak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Antoni Ławniczak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook