ws przystosowania i dobudowania chodników w Piszu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Do Burmistrza Urzędu Mista i Gminy w Piszu oraz Radnych Rady Miejskiej w Piszu .

W imieniu wszystkich, którym nie jest obojętne życie osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach inwalidzkich w mieście Pisz woj. warmińsko-mazurskie.

W krajach europejskich z roku na rok rośnie liczba osób niepełnosprawnych. Wynika
to przede wszystkim z faktu, że statystycznie rzecz biorąc mieszkańcy Europy starzeją się.
Stwarza to konieczność dostosowywania infrastruktury transportowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, aby poprawiać dostępność transportową i nie powodować powstawania barier społecznych i przestrzennych. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie jak dostosować infrastrukturę, warto zastanowić się kto to z definicji jest osoba niepełnosprawna. Zgodnie z SI PRM, czyli Techniczną Specyfikacją Interoperacyjności dotyczącą osób o ograniczonej mobilności – czyli:
- osoby o ograniczonej motoryce, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, poruszające
się przy pomocy kul, lasek, protez etc.,
- osoby z dziećmi i kobiety w ciąży,
- osoby starsze,
- osoby niewidome i niedowidzące,
- osoby głuche i niedosłyszące,
- osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem,
- osoby z upośledzeniem w zakresie komunikacji , w tym osoby nie znające lokalnego
języka,
- osoby z upośledzeniem funkcji czuciowych, upośledzeniem psychicznym lub
intelektualnym,
- osoby niskiego wzrostu, w tym dzieci.
Z podziału tego wynika, że osoby niepełnosprawne w skrócie można podzielić na trzy grupy:
- osoby o ograniczonej motoryce;
- osoby niedowidzące i niewidome;
- osoby ograniczone w zakresie komunikacji.
Każda z tych grup wymaga odrębnego podejścia i innych usprawnień.
Nasza wspólna petycja, to prośba o dostosowanie i wybudowanie chodników w Piszu dla osób o ograniczonych możliwościach ruchu, którzy powinni mieć w naszym mieście absolutnie wszystkie udogodnienia i środki ułatwiające ich codzienne trudne życie. Apelujemy do Pana Burmistrza i do  Rady Miejskiej o zaprojektowanie i skonsultowanie tychże niedogodności z osobami niepełnosprawnymi, których reprezentantami są:

- Pani Bogumiła Czerniawska Laureat XV edycji konkursu „Człowiek bez barier”   bogumilaczerniawska@tlen.pl  zam. w Piszu

- Pan  Józef Pawlak sp4ged@interia.pl zam. w Piszu  

Prosimy i apelujemy o pozytywne i szybkie rozpatrzenie naszej petycji ponieważ w/w potrzeby są jednymi z najbardziej podstawowych potrzeb wynikających z funkcji życiowych osób niepełnosprawnych. 


Aldona Smok / grupa FB ,,Pisz kiedyś i teraz ,, /    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Aldona Smok / grupa FB ,,Pisz kiedyś i teraz ,, /. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook