Zadaszenia i wydłużenia czasu pracy boiska przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie.

Warszawa, 29.04.2018

Lokalna Inicjatywa Gocław
Umińskiego 5/58
w Warszawie

 

Do:

Prezydent m.st. Warszawy
Burmistrz Praga Południe m. st. Warszawy

PETYCJA
w sprawie zadaszenia i wydłużenia czasu pracy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie, przy ul. Cyrklowej.

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składam petycję w sprawie zadaszenie i wydłużenia czasu pracy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 279 celem wykonania powyższych działań.

UZASADNIENIE

Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie ma ograniczony czas pracy do godz. 19 w tygodniu i godz. 15 w niedziele, ze względu na brak wystarczajacej infrastruktury w okolicy zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu otwarcia boiska do godz. 22.00 oraz zadaszenie go halą pneumatyczną w okresie zimowy.

Szkoła Podstawowa nr 279 nie ma wystarczającej infrastruktury dla dzieci dlatego, brakuję miejsca na zajęcia dlatego niezbędnę wydaje się zadaszenie boiska  halą pneumatyczną.

Dlatego, my niżej podpisani zwracamy się do władz m. st. Warszawy oraz dzielnicy Pragi Południe o budowę  (remont) boiska szkolnego, o wymianę nawierzchni na sztuczna trawą z granulatem oraz zadaszenie boiska.

 

Zważywszy na powyższe ta petycja jest uzasadniona i wnoszę jak w treści. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych na stronie internetwej lub w innym miejscu publicznym, zawartych w petycji.


Lokalna Inicjatywa Gocław - Janusz Domalewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Lokalna Inicjatywa Gocław - Janusz Domalewski. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook