Zadaszenie i remont boiska szkolne przy Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie.

Warszawa, 29.04.2018

Lokalna Inicjatywa Gocław
Umińskiego 5/58
w Warszawie

 

Do:

Prezydent m.st. Warszawy
Burmistrz Praga Południe m. st. Warszawy

PETYCJA
w sprawie zadaszenia i remontu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie.

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składam petycję w sprawie zadaszenia i remontu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 312 i wnoszę o podjęcie czynności celem wykonania powyższych działań.

UZASADNIENIE

Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie jest zniszczone i wykonane w starej techonologi gdzie używano piasku kwarcowego zamiast/ bez granulatu. W chwili obecnej boisko jest zniszczone, niebezpieczne dla zdrowia, sztuczna trawa się ubiła i dzieci narzekają na ból kolan. Ponadto po deszczu boisko jest bardzo śliskie i niebezpieczne dla zdrowia. 

Szkoła Podstawowa nr 312 nie ma wystarczającej infrastruktury dla dzieci dlatego, brakuję miejsca na zajęcia dlatego niezbędnę wydaje się zadaszenie boiska halą łukową lub halą pneumatyczną.

Dlatego, my niżej podpisani zwracamy się do władz m. st. Warszawy oraz dzielnicy Pragi Południe o budowę  (remont) boiska szkolnego, o wymianę nawierzchni na sztuczna trawą z granulatem oraz zadaszenie boiska.

 

Zważywszy na powyższe ta petycja jest uzasadniona i wnoszę jak w treści. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych na stronie internetwej lub w innym miejscu publicznym, zawartych w petycji.


Lokalna Inicjatywa Gocław - Janusz Domalewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Lokalna Inicjatywa Gocław - Janusz Domalewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook